top of page

זכות היוועצות בעורך דין לפני חקירה|עו"ד איתי שוחט

מתי אדם זכאי להיוועץ בעורך דין עת הוא מוזמן למשטרה?

מה הן ההשלכות המשפטיות במידה ולא מאפשרים לחשוד לראות עורך דין פלילי לפני חקירתו?

על שאלות אלו אענה בקצרה במאמר זה.

 

האם כל מי שמוזמן למשטרה זכאי להיוועץ עם עורך דין פלילי?

אז לפני שאענה על השאלה, בראש ובראשונה ישנה חשיבות להבין מדוע אותו אדם מוזמן לתחנת המשטרה.

ברגע שמגיע למשטרה חשד לביצוע עבירה, עליה להתחיל לחקור ולהגיע לחקר האמת (לחץ כאן לקראית מאמר על סמכויות המשטרה בכל הנוגע לחקירה). חלק מפועלות החקירה כוללות הזמנים אנשים למתן הודעה כתובה. אין מדובר בחקירה באזהרה ואין מדובר בחקירה כלל, אלא בגביית הודעה פתוחה על ידי השוטרים מאזרחים שהיו עדים לאירוע העברייני או קשורים לקורבן העבירה או למבצע העבירה.

אותם אנשים שמגיעים לתחנת המשטרה לצורך מתן הודעה, נרשמים כמעורבים בתיק, לא נפתח להם תיק פלילי ואין להם רישום פלילי. כפועל יוצא מכך, הם מחויבים על פי החוק (פקודת הפרוצדורה הפלילית-עדות) למסור אמת בעת מתן ההודעה.

עדים אלו, אינם זכאים לפגוש עורך דין פלילי עובר למתן ההודעה במשטרה ובמידה ואדם מסוים ואין זה משנה אם עסקינן בעורך דין פלילי או שמא באדם מהישוב מייעצים להם לא למסור אמת או מכניסים גרסה לפיהם, אזי מדובר בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

בניגוד למעורבים אשר מגיעים לתחנת המשטרה לצורך מסירת הודעה, מי שנחקר באזהרה זכאי להיוועץ עם עורך דין פלילי עובר למתן החקירה.

זכות זו הינה זכות יסוד חוקתית והיא מעוגנת בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) בסעיף 34 הקובעת כי כל עצור זכאי להיפגש עם עורך דינו עובר לחקירתו ועל היחידה החוקרת לקיים את המפגש ללא דיחוי.

לסיכום חלק זה, ניתן לציין כי כל מי שנחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה, זכאי להיוועץ עם עורך דין פלילי לפני חקירתו.

 

מה הן ההשלכות במידה וביקשתי עורך דין ולא אפשרו לי להיפגש איתו?

בעבר, ההשלכות לכך היו מעטות מאוד, כיום לאחר כתיבת פס"ד בעניין יששכרוב יש שינוי דרסטי בייחסו של בית המשפט לפגיעה בזכויות של חשודים ועצורים.

במידה והנחקר לא הוזהר כי יש לו זכות להיפגש עם עורך דינו בצורה מפורשת, לבית המשפט קיימת אפשרות לא לקבל כראייה כל מה שנאמר בחקירה גם אם עסקינן בהודיה בביצוע עבירה. 

חשוב לזכור, כי אין מדובר בתוצאה קבועה אלא לבית המשפט יש שיקול דעת נרחב האם לקבל את ההודאה כראייה או לאו וזאת בקשר ישיר לחומרת העבירות, עוצמת הפגיעה בזכות היוועצות ועוד.

בכל הנוגע להליכי מעצר, לאחרונה יצאו מספר החלטות מבית המשפט העליון אשר קבעו במפורש כי במידה וזכויות העצורים למפגש עם עורך דין הופרו, אזי לבית המשפט קיימת סמכות להורות על שחרורם כי אם במידה ויש ראיות טובות ועילת מעצר כנגד העצורים עצמם.

עוד יש לציין, כי בהלכה נוספת בעניינו של אבו עצא, נקבע כי אין באפשרות חשוד או עצור לוותר על זכותו להיוועצות במשתמע אלא עליו לוותר על כך בצורה ישירה תוך שהוא מבין את משמעות הדברים.(לחץ כאן לקריאת מאמר על יעוץ לפני חקירת משטרה)

חשוב לזכור, חקירה איננה נעשית רק בחדר החקירות, אלא היא נעשית גם מחוץ לחדר החקירות, בתשאול בעל פה לפני החקירה, המפגש הראשוני עם שוטר הסיור וכיו"ב. על כן, השוטרים מחויבים להזהיר את החשוד כי יש לו זכות להיוועץ עם עורך דין גם בשלבים הראשונים ואל רק בחדר החקירות. (לחץ כאן לקריאת מאמר על כללי הזהב לחשוד בחקירת משטרה)

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page