top of page

מעצר על ידי שוטר|עו"ד איתי שוחט

מעצר על ידי קצין ממונה:

 

הסמכות לעצור במדינת ישראל נתונה אך ורק לבתי המשפט ואך ורק בצו שיפוטי למעט שני חריגים. הראשון הינו מעצר מנהלי של הרשות המנהלית כגון שר הביטחון והשני מעצר על ידי קצין ממונה למשך 24 שעות בלבד(למעט חריגים של עבירות ביטחון)

במאמר זה, אתמקד בסמכותו של קצין חקירה לעצור למשך 24 שעות.

 

מתי קצין ממונה יכול לעצור אדם?

לקצין הממונה סמכות מקבילה לבית המשפט לעצור אדם למשך 24 שעות בלבד, סמכות זו מאפשרת לו לעצור את אותו אדם לאחר שלאחרון ניתנה זכות טיעון.

סמכותו של השוטר לעצור הינה רק במידה ועולה חשד סביר כי אותו אדם עבר עבירה מסוג עוון במינימום אשר מקימה עילת מעצר.

לאחר שהקצין הממונה מצא לנכון לקבוע כי אכן קיים חשד סביר לביצוע עבירה, עליו לבחון האם אין חלופת מעצר שתבטיח את האינטרס בבסיס המעצר מבלי לכלוא את אותו אדם. לדוגמא: מעצר בית, הרחקה, הימצאות בתחנת המשטרה בשעות קבועות במהלך היום וכיו"ב.

 

האם גם שוטר רגיל יכול לעצור אדם?

 

כן, אבל לא למשך 24 שעות. עת שוטר עוצר אדם, עליו להביאו ללא דיחוי בפני הקצין הממונה לצורך הארכת מעצרו ב24 שעות ללא צו שיפוטי. במקרים נדירים ואין קצין ממונה בנמצא, אזי בסמכותו של שוטר שהוסמך לכך להאריך מעצר למשך 24 שעות.

 

מה היא עילת מעצר?

 

עילות המעצר בכל הנוגע להליכי מעצר של קצין  ממונה מעוגנות בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה ומעצרים ומתחלקות לארבעה חלקים עיקריים.

 

  • מעצר לצורכי חקירה, לאמור, שחרורו של החשוד יכול להוביל לשיבוש חקירה.

  • סיכון הציבור או ביטחון המדינה

  • הליכי חקירה אשר ניתן לערוך אותם רק שהחשוד נמצא במעצר, כגון הכנסת החשוד עם מדובב, מסדר זיהוי חי ועוד

 

עילות אלו מעוגנות בחוק, אך ניתן להן פירוש רחב בפסיקה. לאמור, גם עבירת שוד מהווה עילה למעצר על יסוד מסוכנות וגם עבירת תקיפה סתם לצורך העניין. הכול בהתאם לנסיבות המקרה ונסיבות ביצוע העבירה.

 

מה קורה אחרי 24 שעות?

 

לאחר 24 שעות, מובא החשוד בפני שופט להארכת מעצרו וכל זאת במידה והוא לא שוחרר לפני כן על ידי ק. הממונה. אז מתקיים דיון במעמד הצדדים ולחשוד יש זכות לשכור עורך דין פלילי או שמא לקבל אחד מטעם הסנגוריה הציבורית.

 

האם לקצין הממונה יש סמכות לשחרר?

 

כן. הקצין הממונה יכול לשחרר בתנאים אך עם זאת תחת הקצבת זמן וזאת בניגוד לבית משפט. בסמכותו של הקצין הממונה לשחרר בתנאי מעצר בית למשך 5 ימים, לאסור יצירת קשר למשך שלושים יום וכיו"ב.

אין בסמכותו של הקצין ממונה להגביל את חירותו של אדם לתקופות ארוכות.

 

הם ניתן לערר על החלטת שחרור בערובה של הקצין הממונה?

כן, נצא מנקודת הנחה וכי אדם נעצר ולאחר מכן שוחרר בערובה בתחנת המשטרה באותו יום בתנאים שמונעים ממנו לעבוד, הוא יכול להגיש ערר על החלטת הקצין הממונה לבית המשפט השלום שבסמכות המקומית לגבי העבירה בה הוא נחשד.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

 

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page