top of page

 

 

יידוע 60א |עו"ד איתי שוחט

 

 

קיבלתם הביתה מכתב ובתחילת העמוד מופיעה הכותרת "הודעה לפי סעיף 60א" ולאחר מכן המכתב ממשיך בזו הלשון "הריני להודיעך  כי תיק פל"א ..... הועבר לעיון התביעות, משמעות הדבר כי אתם עומדים בפני הליך שימוע לפני הגשת כתב אישום.

 

מה זה בעצם הליך שימוע:

 

הליך זה מעוגן בתוך חוק סדר הדין הפלילי בסעיף 60א. כל מי שנחקר בעבירת פשע שהיא איננה עבירת אלימות במשפחה והוא איננו עצור, צריכים לערוך לו הליך שימוע אלא אם כן, פרקליט המחוז מצא טעם מיוחד להימנע מכך.

בשלב זה, מקבל המכתב נמצא בסטטוס משפטי של חשוד והוא איננו נאשם או עבריין מורשע, אלא יש רק חשד כי הוא ביצע עבירה ועדין לא הוגש כנגדו כתב אישום.

ההליך עצמו נועד לאפשר לאזרח שכנגדו עומדים להגיש כתב אישום, לשטוח את טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו.

לאחר שמיעת הטענות, על רשויות התביעה להחליט האם יש מקום להגיש כתב אישום או שמא לאו.

 

כמה זמן יש לי לפנות לתביעה מרגע קבלת המכתב?

 

עת קבלת המכתב ישנה חשיבות לפנות לעורך דין פלילי באופן מיידי וזאת עקב הסיבה הפשוטה שישנה מגבלה של שלושים ימים לפנות לרשויות התביעה. העדר פנייה במשך שלושים הימים מיום המצאת המכתב תביא לביטול הזכות עצמה.

 

 

האם העורך הדין הפלילי ששכרתי יכול לצלם את חומר הראיות?

התשובה הנכונה היא לא, אך עם זאת בעניינו של הנשיא קצב, נעשתה עתירה לבית המשפט העליון ושם נקבע כי במידה ואין אינטרס סותר אחר, ניתן להעביר לסנגור את חומר הראיות.

מה קורה בהליך השימוע עצמו ומה הם האפשרויות העומדות בפני החשוד:

במהלך הליך השימוע, מעלה החשוד או עורך הדין הפלילי אותו הוא שכר את טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניין מרשו.

עורך הדין הפלילי מפנה הן לראיות, הן לנתונים שונים כגון אורחות חייו של החשוד, עברו הפלילי וכיו"ב.

 

אפשרות ראשונה- הימנעות מהגשת כתב אישום וסגירת התיק

רשות התביעה יכולה להפעיל את שיקול דעתה במספר מישורים. בראש ובראשונה באמת להימנע מהגשת כתב אישום והכל בכפוף לטיב העבירה, טיב חומר הראיות ואורחות חייו של החשוד. למשל יהיה לתובע הרבה יותר קל להימנע מהגשת כתב אישום בעבירה של גניבה ממעביד מאשר בעבירה של החזקת כמות מסחרית של סמים לצורך סחר.

 

אפשרות שנייה- הגעה להסכמות דיוניות:

רשות התביעה יכולה להגיע ביחד עם העורך הדין הפלילי אותו שכרתם לנוסח מקל של כתב אישום בכפוף להודיה בעובדות כתב האישום עת הוא מוגש לבית המשפט. בדיוק כמו הסדר טיעון, רק שזה נעשה לפני הגשת כתב האישום. עורך הדין הפלילי יכול גם להגיע ביחד עם התביעה לעונש מוסכם או לרף ענישה מוסכם.

 

אפשרות שלישית – הגשת כתב אישום בחשדות המיוחסים:

יכול והליך השימוע לא יצלח ויוגש כתב אישום בחשדות הראשונים שיוחסו לחשוד עוד בתחילת החקירה ולפני פתיחת הליך השימוע.

 

סיכום:

בסופו של יום, הליך היידוע או כפי שנהוג לכנות אותו, הליך השימוע הפלילי. הינו הליך חדש יחסית אשר מטרתו לאפשר לתובע לשמוע את טענותיו של החשוד לפני החלטה האם להגיש כתב אישום או לאו.

 

 

פתח זה, מאפשר פעמים רבות לעורך הדין הפלילי לפעול על מנת למנוע הגשת כתב אישום בעניינו של לקוחו.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

 

 

 

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page