top of page

 

מהו הליך המעצר עד תום ההליכים?

עת מוגש כתב אישום בעבירה של עוון או פשע, בסמכות המדינה לעתור לבית משפט לפי הוראות סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים) ולבקש להורות על מעצר הנאשם עד לסיום ההליכים הפלילים המתנהלים כגנדו.

במידה ובית המשפט מקבל את בקשת המדינה,בסמכותו להורות על מתן צו המורה על מעצרו של הנאשם עד למתן הכרעת דין בעניינו במסגרת התיק העיקרי או עד לתשעה חודשים (המוקדם מבינהם)

לאחר תשעה חודשים המדינה יכולה לבקשה להורות על הארכת מעצרו של הנאשם למשך שלושה חודשים בבית המשפט העליון וכך חזור חלילה.

 

האם ניתן לפתוח בהליך מעצר עד תום ההליכים ללא הגשת כתב אישום?

לא, אין אפשרות להורות על מעצרו של אדם עד תום ההליכים מבלי שהוגש כנגדו כתב אישום.הליך מעצר עד תום ההליכים הינו הליך אשר נפתח רק כנגד מי שהוגש כנגדו כתב אישום בעבירות עוון או פשע ורק עקב פתיחת התיק הפלילי.

 

האם הליך המעצר עד תום ההליכים הינו הליך המעצר היחיד?

לא,ניתן לבקש לעצור אדם במסגרת חקירה למשך מספר ימים (בעניין זה לחץ כאן לקריאת המאמר "הארכת מעצר") וכן לקצין ממונה יש סמכות לעצור אדם למשך 24 שעות (בעניין זה לחץ כאן לקריאת מאמר "מעצר על ידי קצין ממונה")

ניתן לבקש לעצור אדם במסגרת הליכי הוצאה לפעול בענייני מזונות וכן יש סמכות מנהלית הנוגעת לביטחון המדינה וכן הליכי הסגרה אשר מאפשרים מעצרו של אדם.

מעצר עד תום ההליכים ניתן לבקש אך ורק במידה והוגש כתב אישום כפי שהובהר בהתחלה.

 

האם בכל מקרה בו מוגש כתב אישום, הנאשם יעצר?

בוודאי שלא, הכלל הוא מציאת מסגרת חלופית למעצר אשר פגיעתה בחירותו של הנאשם פחותה וכל זאת תוך כך שבית המשפט מבטיח את שלום הציבור.

פעמים רבות אנו שומעים בתקשורת את המונח "מעצר בית", מסגרת זו של מעצר בית, היא המסגרת החלופית אשר מאפשרת הוצאתו של הנאשם מבית הסוהר תוך כדי שמירה על ביטחון הציבור.

על העורך הדין הפלילי, לעתור בבית משפט ולבקש להורות על שחרור מרשו מבית ההמעצר לחלופה אחרת. כגון: מעצר בית ,הרחקה מהמתלונן או המתלוננת, אי יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, הפקדת ערבויות ועוד. כל אלו, מהווים בטוחות לבית המשפט שהנאשם לא יחזור ויבצע עבירות במידה וישוחרר עד לסיום ההליך המשפטי.

 

מה דרוש על פי החוק על מנת לעצור אדם עד תום ההליכים?

על פי החוק על המדינה בבואה לבקש לעצור אדם לעמוד במספר תנאים.

א. שהעבירה המופיעה בכתב האישום הינה עבירת עוון או פשע.

ב. על המדינה להראות כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית מספקת לצורך מעצרו של האדם.(לחץ כאן לקריאת מאמר על ראיות לכאורה)

ג. על המדינה להוכיח בבית המשפט כי ישנה עילת מעצר מסוג מסוכנות,שיבוש מהלכי משפט,הימלטות מאימת הדין וכיו"ב.

כמובן שמתקיימים מספר דיונים בעניין זה בבית המשפט ובמידה והמדינה לא עומדת באחד מהתנאים המפורטים לעיל, אזיי הנאשם ישוחרר ללא כל תנאי.

 

מה תפיקדו של העורך הדין הפלילי המייצג את הנאשם בהליך?

על עורך הדין הפלילי לנסות לערער על קביעות המדינה הן באמצעות קריאת חומר הראיות ומציאת בעיות משפטיות, או באמצעות דיון משפטי בכל נושא עילת המעצר.

במידה והתיק כנגד מרשו איתן מבחינה משפטית, על העורך הדין הפלילי לפנות ולבקש מבית המשפט לבחון חלופת מעצר או באמצעות תסקיר מעצר או באמצעות התרשמות בבית המשפט עצמו במהלך הדיון.

 

האם יש משמעות לסוג העבירה בה הנאשם עומד לדין?

בוודאי.במידה ומדובר בעבירה שהמסוכנות העולה ממנה הינה נמוכה, כגון עבירות מרמה,רכוש פשוטות וכיו"ב בית המשפט יורה על שחרור ביתר קלות בעוד בעבירות אלימות חמורות כגון רצח,שוד מזוין,פציעה בנסיבות מחמירות יתקשה בית המשפט להורות על שחרור.

 

האם יש אפשרות לערר על קביעת בית המשפט?

כן, בראש ובראשונה צריך לדעת כי ההליך עצמו נפתח באותו בית משפט מבחינה דיונית בו מוגש ההליך העיקרי. לדוגמא,אם הוגש כתב אישום על עבירת דרישה נכנס באיומים הוא יוגש לבית המשפט השלום וכך גם הליך המעצר, בעוד שכתב אישום על עבירת שוד יוגש לבית המשפט המחוזי וכך גם הליך המעצר.

על החלטת בית משפט שלום ניתן לערר בזכות לבית המשפט המחוזי, וכן על החלטת המחוזי כערכאת ערר ניתן לערר ברשות לבית המשפט העליון. על החלטת בית המשפט המחוזי כמותב דיוני (אליו הוגש כתב האישום והליך המעצר) ניתן לערר בזכות לבית המשפט העליון.

 

האם יש משמעות לעבר פלילי של הנאשם בהליך מעצר עד תום ההליכים?

כן אך זאת בכפוף לכך שהעבר רלוונטי, לא התיישן ומצביע על רצידיביזם של הנאשם.

במידה ומדובר בעבר מלפני שנים רבות אין לכך משמעות יתרה.

צריך לזכור שעבר פלילי הינו אחד מתוך מכלול שיקולים שבית המשפט שוקל בעת ההחלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים. 

 

לחצו כאן לקריאת החלטה שבה שוחרר נאשם בתיק ניסיון רצח בבית המשפט העליון בו ייצג עו"ד איתי שוחט

 

לחצו כאן לקריאת החלטה שבה שוחרר נאשם בתיק שוד חמור בו ייצג עו"ד איתי שוחט

 

לחצו כאן לקריאת החלטה שבה נבחנה חלופת מעצר בתיק ניסיון רצח בו ייצג עו"ד איתי שוחט

 

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

מעצר עד תום ההליכים|עו"ד איתי שוחט

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page