top of page

ועדת שחרורים

לכל אסיר במדינת ישראל ישנה זכות לעמוד בפני ועדת השחרורים ולבקש להורות על שחרורו המקודם.

לועדת השחרורים יש סמכות אשר נלקחת מתוך חוק שחרור מוקדם ממאסר. אין באפשרות הועדה לשחרר אסירים אשר הינם מסוכנים לציבור. הועדה משחררת אסירים אך ורק בהינתן שתי תנאים מצבטרים.

א. שהשחרור יאפשר את המשך שיקומו של האסיר

ב. שאין בשחרורו של האסיר מסוכנות כלפי הציבור.

 

חוק שחרור מוקדם ממאסר קובע את הפרמטרים אשר מאפשרים לועדה לקבוע האם האסיר עומד בשתי התנאים המצטברים לשחרורו.

בין יתר הפרמטרים, על האסיר לצאת לחופשות,משך המאסר, תוכנית שיקומית בקהילה, דוחות משמעת וכיו"ב.

משרדנו מלווה את האסיר עת כניסתו למאסר ופועל כל דרך אפשרית על מנת שהאסיר יעמוד באותם פרמטרים. משרדנו פונה לערכאות המתאימות על מנת לאפשר יציאה של האסיר לחופשה,כינסתו להליך שיקומי בבית הסוהר וכיו"ב.

 

בין היתר, משרדנו פועל בתיאום מלא עם הגופים השונים ובין היתר עם שירות המבחן , רשות לשיקום האסיר,משקמים פרטיים,עמות אפשר,מרכז לעברייני מין,שירותי הרווחה ועוד.

 

פניה למשרדנו, תבטיח מענה הולם בהליך זה תוך מתן יחס אישי.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה.

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page