top of page

חנינות ועיכוב הליכים

לנשיא מדינת ישראל זכות ייחודית לחון כל אדם אשר פונה אליו.

זכותו של נשיא המדינה הינה: לקצר תקופות מאסר, להורות על שחרור ממאסר, לקצוב עונשים, למחוק רישום פלילי, להורות על קיצור תקופת התיישנותו של רישום פלילי וכן להורות על קיצור תקופת המחיקה של רישום פלילי.

 

הנשיא איננו מקבל את בקשות החנינה עת הם נשלחות אליו , אלא בראש ובראשונה הבקשות נשלחות לפרקליטות המדינה ולאחר עריכת חוות דעת והמלצה סופית הן מועברות לידי הנשיא למתן החלטה.

 

 

סמכות מקבילה לסמכות הנשיא הינה סמכות של עיכוב הליכים בתיקים פלילים והיא  נתונה ליועץ המשפטי לממשלה.

בדומה לנשיא, היועץ המשפטי מאציל את סמכותו לפרקליטות המדינה לבחון עיכוב הליכים פלילים המתנהלים בבית המשפט.

במידה ובקשת עיכוב ההליכים מתקבלת, אזיי באותו רגע ההליכים בבית המשפטי מופסיקים זמנית למשך חמש שנים ובמידה ולא מבוצעת עבירה או אין בקשה לפתוח את התיק מחדש, עיכוב ההליכים הופך לחלוט והתיק נסגר.

 

עיכוב ההליכים נעשה מתוך מגוון שיקולים ובין היתר שיקולי צדק אשר אינם נשקלים על ידי בית המשפט או רשויות התביעה.

 

הן בקשות לעיכוב הליכים והן בקשות חנינה נסמכות על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והן הנחיות פרקליטות המדינה.

ישנה חשיבות עליונה להכיר הנחיות אלו, לדעת לנסח את הבקשות באופן הראוי, לצרף להן מסמכים מתאימים ולעכוב אחר התקדמות הבקשות עצמן בגופים השונים.

 

 

עו"ד שוחט ניסח בקשות חנינה ובקשות עיכוב הליכים רבות ובחלק מהמקרים בקשותיו התקבלו. ניסיון בתחום זה הינו חשוב ביותר על מנת למקסם את הסיכוי לקבל את בקשת החנינה או עיכוב ההליכים.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449  ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה.

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page