top of page

הליכי שימוע - מכתב ידוע לפי סעיף 60א

משרדנו מטפל באופן תדיר ושוטף בהליכי שימוע של חשודים אשר מחלקת התביעות או הפרקליטות העבירה להם מכתב ידוע לפי סעיף 60א לפני הגשת כתב אישום.

 

מכתב ידוע לפי סעיף 60א

מכתב זה מצד אחד מודיע לנמען כי עומדים להגיש כנגדו כתב אישום, אך מצד שני הוא מאפשר פתח לעורך דין מקצועי לפעול על מנת לנסות ולגרום לכך שלא יוגש כתב אישום והתיק יסגר.

 

 

קיבלתי מכתב בדואר " הליך ידוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי"

מי שנחקר כחשוד בביצוע עבירת פשע ולא הוגש כנגדו כתב אישום מייד לאחר החקירה תוך שהוא נתון במעצר וכן אין מדובר בעבירות אלימות בתוך המשפחה, יש לו סמכות על פי החוק לנסות ולשכנע את רשויות התביעה לא להגיש בעניינו כתב אישום. 

 

 

מה המשמעות של הליך הידוע?

המשמעות היא שתיק החקירה עבר לעיון תובע ולאחר שהתובע בחן את התיק,הוא מצא לנכון לקבוע כי קיימת תשתית ראייתית מספקת וכן בוצעה עבירה ועל כן הוא מתכוון להגיש כתב אישום.

הליך השימוע מאפשר לנאשם הפוטנציאלי שעניינו יוכרע רק לאחר שהוא טוען את טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום.

 

 

האם יש לי זכות לראות את חומר החקירה?

על פניו לא, על פי הוראות החוק אין לחשוד זכות לראות את חומר החקירה וזאת לאור העובדה שלא הוגש כתב אישום. סעיף 60א מתייחס לכך באופן מפורש.

 

אך יש לציין, כי בית המשפט העליון קבע בהלכת קצב (נשיא המדינה לשעבר שהורשע בביצוע עבירו אינוס) כי יש מקום להעביר לידי ההגנה (החשוד) את החלקים העיקריים של החומר אשר מבססים את התשתית הראייתית בתיק. חשוב להבהיר, כי על מנת לצלם את חומר החקירה צריך לפנות בבקשה מסודרת תוך פירוט נימוקים המיחדים, ואף בפעמים אחרות יש מקום לפנות לבית המשפט המחוזי באמצעות עתירה מנהלית על מנת לצלם את חומר החקירה.

 

 

כמה זמן יש לי לקיים את הליך השימוע?

תוך שלושים יום מקבלת המכתב על החשוד לשלוח מכתב. עורך דין מקצועי יבקש בתחילה לעצור את משך שלושים היום, יגיש בקשה בכתב לקבל את החומר ורק לאחר קבלת החומר יתחיל מירוץ 30 הימים.

 

 

האם האופצייה היחידה היא לבקש לסגור את התיק?

בפירוש לא, אפשר כבר לנסות על סמך חומר הראיות להגיע לכתב אישום אשר מנוסח באופן מקל בצורה משמעותית. אפשר לנסות להגיע להסכמות בנוגע לעונש מוסכם בתוך מסגרת של הסדר טיעון ואפשר גם לכרוך את הליך השימוע בהליכים מקדמיים נוספים כגון הסדר מותנה וצדק מאחה.

 

 

האם יש סיכוי לסגור את התיק?

בפירוש כן, חלק מהתיקים נסגרים מבלי שמוגש כתב אישום וזאת על סמך ראיות חלשות, נסיבות אחרות והליכים שונים אותם עבר החשוד מיום ביצוע העבירה.

הליך הידוע חוקק מתוך מטרה להביא בפני התביעה את טענותיו של החשוד לפני הגשת כתב אישום ופתיחת בהליכים כה מרחקי לכת באמצעות בית המשפט הפלילי.

 

לחץ כאן לקריאה מאמר מעת עורך איתי שוחט על הליכי שימוע לפי סעיף 60א

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 0542801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

הליכי שימוע

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page