top of page

עבירות נשק

עבירות בנשק הינן עבירות אשר מוגדרות תחת פגיעה בסדרי המשטר והחברה בחוק העונשין פרק ח'. עבירות אלו, אוסרות על החזקת נשק שלא כדין, על נשיאתו,ייצור נשק, מסחר בו או החזקת חלקי נשק או חלקי תחמושות.

 

 

מהו נשק על פי חוק העונשין?

בראש ובראשונה על מנת שבית המשפט יוכל להרשיע אדם בעבירות בנשק, עליו לקבוע כי אכן מדובר בנשק.

הגדרת כלי נשק לפי סעיף 144(ה) לחוק העונשין, קבועת כי קצין משטרה יכול לקבוע כי חפץ מסוים הוא נשק במידה ומדובר בכלי שיכול לירות כדור, קלע,פגז,פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם. החוק עוד מציין כי זה כולל חלק או אביזר.

זאת אומרת, שמי שמחזיק קלע מכני ללא חומר נפץ או חומר בערה, אבל הקלע הזה מסוגל לירות ולהביא למותו של אדם, אז הוא מחזיק נשק.

 

מטרת החוק לכסות את כל האפשריות ועל כן, גם נשקים מאולתרים,ייצור ביתי וכיו"ב מהווים נשק.

כמובן שמטענים וכל חומר הנפץ נחשבים על פי ההגדרה נשק ואף מתייחסים אליהם בחומרה יתרה מאשר החזקת אקדח למשל.

 

 

האם כל החזקת נשק אסורה?

כמובן שלא, מי שמחזיק נשק ברשיון, או תחת תפקיד או לפי כל הוראה חוקית אחרת, הוא לא מבצע עבירה. אבל לדוגמא, חייל מיחידה מובחרת שיקח הבית נשק של מחבל שהוא חיסל יבצע עבירה של החזקת נשק כי אין לו שום סמכות חוקית להחזיקו בניגוד לנשקו האישי.

היו מספר רב של מקרים, בהם לוחמים שהשתחררו שהחזיקו בביתם תחמושת וכלי נשק שונים שהם הביאו הביתה מהצבא, נתפסו על ידי המשטרה והועמדו לדין.

משרדנו פעל על מנת לסגור תיקים אלו ואף לסיים את ההליכים באי הרשעה.

 

 

מדרג החומרה בהחזקת נשק?

מדרג החומרה בעבירות של החזקת נשק נקבע בפס"ד 652/82 אבו מוך נ' מדינת ישראל.

בית המשפט העליון קבע מדרג של חומרה בגין החזקת או נשיאת נשק.

בראש סדר העדיפיות נקבע כי עצם החזקת נשק לביצוע עבירות כנגד בטחון המדינה מהווה נסיבה מחמירה ביותר. בעוד הנסיבה המקלה ביותר נקבע כי אי חידוש רשיון לכלי נשק שהוחזק כדין מהווה הנסיבה המקלה ביותר.

עוד נקבע כי החזקת נשק לצורך אספנות וכן החזקת נשק לצורך הגנה עצמית מהווה נסיבות מקלות בעניין זה.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page