top of page

יצוג בתיקי מעצר

משרדנו מתמחה בייצוג בכלל דיני המעצר, הן בהארכת מעצר ימים של חשודים והן בהארכת מעצר עד תום ההליכים של נאשמים. הליך המעצר מטבעו הינו הליך נלווה לתיק העיקרי, אך הוא בעל חשיבות עצומה להמשך ניהול התיק הפלילי עצמו. על כן, חשוב כבר בעת המעצר הראשוני לפנות באופן מיידי לעורך דין מקצועי לצורך קבלת ייעוץ. 

 

 

 

סמכות בית המשפט להורות על מעצר

סמכותו של בית המשפט הפלילי בניגוד לבתי משפט אחרים הינה לשלול חירותו של אדם מסוים ולהורות על מאסרו או על מעצרו לתקופות שונות. ההבדל העיקרי בין מעצר למאסר נעוץ במונח עצמו, בעוד מאסר מושת על מי שהורשע בביצוע עבירה וכבר איננו בחזקת חף מפשע, מעצר מושת על מי שחזקת החפות חלה עליו ומשפטו עדין לא החל.

 

 

 

סוגי המעצר

דיני המעצר הפלילי מתחלקים לשני חלקים עיקריים: הראשון, מעצר לצורכי חקירה אשר מכונה "מעצר ימים" והליך המעצר השני הינו הליך מעצר עד תום ההליכים אשר פעמים מכונה "העמדה לדין" 

 

 

מעצר לצורכי חקירה

סמכות בית המשפט להורות על מעצרו של אדם במסגרת מעצר לצורכי חקירה נעוץ בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1996 אשר מעתה אתייחס אליו כחוק המעצרים.

מהותו של מעצר הימים לאפשר למשטרה לחקור תוך שהחשוד נמצא מאחורי סורג ובריח. בסמכותו של ק.משטרה להורות על מעצרו של אדם למשך 24 שעות (למעט חריגים שונים) וזאת במידה וקיים חשד סביר ומסוכנות כלפי הציבור.

 

לאחר 24 שעות במידה והמשטרה רוצה ולהמשיך את המעצר, עליה להגיש בקשה לשופט תורן בבית משפט השלום ולבקש ולהאריך את מעצרו של החשוד למשך תקופה שלא תעלה על 15 יום. בשלב זה, החשוד וסנגורו אינם נחשפים לחומר החקירה כלל והכול חסוי.

 

 

התשתית הראייתית הדרושה למעצר בשלב המעצר לצורכי חקירה 

במהלך הדיון בבית המשפט, מגיש השוטר את חומר החקירה וסיכום חומר החקירה לבית המשפט, בשלב זה השוטר מוזהר על ידי בית המשפט והוא עומד בפני חקירה נגדית מטעם ב"כ החשוד, בסיום החקירה הנגדית מסכם הסנגור וטוען על מנת לשחרר את החשוד. 

 

בית המשפט, בוחן האם קיים חשד סביר בתיק החקירה. חשד סביר יכול להיות מורכב מראיות בלתי קבילות בבית המשפט וכן עוצמותו פחותה באופן משמעותי מראיות לכאורה לדוגמא. בשלב מקדמי זה, החשד הסביר איננו מספיק לצורך הגשת כתב אישום אך הוא יכול לשמש בסיס להארכת מעצר של מספר ימים.

 

 

עת התקדמות החקירה על ציר הזמן, בית המשפט יבקר ויבחן האם יש התקדמות משמעותית בחקירה. כמובן שבין יתר השיקולים ישקול בית המשפט את חומרת העבירה, הבסיס הראייתי מבחינת החשד הסביר, המסוכנות הנגלית מביצוע העבירה לכאורה וכיו"ב.

 

על פי החוק, מעצרו של אדם הינו המוצא האחרון ועל בית המשפט לבחון אפשריות אחרות כגון מעצר בית ,הרחקה או תנאים אחרים לפני החלטה על מעצר. לצערנו, בתי המשפט נוטים באופן ברור לעצור מאשר לשחרר גם אם מדובר בעבירות אשר אינן מקימות עילות מעצר על פי החוק כגון עבירות רכוש.

 

 

משך המעצר לצורכי חקירה

סמכותו של בית המשפט לעצור למשך שלושים יום כאמור בכל פעם ל - 15 ימים, לאחר מכן לבית המשפט יש סמכות לעצור לעוד 45 יום נוספים באישור היועץ המשפטי לממשלה.על החלטת בית המשפט השלום יש זכות ערר לבית המשפט המחוזי ועל החלטת בית המשפט המחוזי בערר יש בקשת רשות ערר לבית המשפט העליון. 

 

לסיכום חלק זה של הארכת מעצר ימים, ניתן לציין כי לבית המשפט סמכות לשלול חירותו של אדם גם אם בסופו של יום לא יוגש כנגדו כתב אישום או שהוא יורשע בביצוע עבירה, אך מנגד הסמכות של בית משפט היא לעצור לתקופה קצרה (עד 30 יום ללא אישור יועמ"ש)  ועדין על המעצר להיות המוצא האחרון.

 

לחץ כאן לקריאת מאמר בנושא "הארכת מעצר לצורכי חקירה"

 

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים שונה בתכליתו ממעצר לצורכי החקירה. בראש ובראשונה עסקינן במעצר לאחר סיום החקירה ורק ביחד עם הגשת כתב אישום. בפרק נוסף בקובץ מאמרים זה אעסוק במשמעותו המשפטית של הגשת כתב אישום, אך לצורך מאמר זה, יש לציין כי מדובר כבר בשלב בו תובע או פרקליט קראו את התיק, מצאו לנכון לקבוע על פי מבחן בית המשפט העליון בעניינו של זאדה כי יש תשתית ראייתית מספקת והחליטו להגיש כתב אישום.

 

 

 

הוראות החוק

סעיף 21 לחוק המעצרים מסדיר את סמכות בית המשפט והעקורנות מאחורי נושא מעצר. בשלב זה לנאשם יש זכות לקבל את חומר החקירה במלואו , הוא מודע לרשימת העדים בתיק וכן יש באפשרותו לנתח משפטתית את הסוגיות אשר עומדות בפניו.

שלב מעצר עד תום ההליכים מתנהל כהליך נלווה לכתב האישום ועל כן, הוא מוגש לבית המשפט שדן באישום. לאמור, במידה והוגש כתב אישום על עבירת תקיפה בת- זוג שהיא כאמור עבירה בסמכות בית משפט שלום, אזיי במידה ותוגש בקשה למעצר עד תום ההליכים על ידי המדינה היא תוגש לבית המשפט השלום. במידה ומוגש כתב אישום בגין עבירת רצח לבית המשפט המחוזי, בקשת מעצר עד תום ההליכים תוגש גם היא לבית המשפט המחוזי.

 

 

 

התשתית הראייתית הדרושה למעצר עד לתום ההליכים

בשלב זה, בית המשפט איננו בוחן חשד סביר, אלא עליו לקבוע כי ישנה תשתית ראייתית לכאורית להוכחת האשמה. אומנם בשלב זה בית המשפט איננו שומע עדים, אך הוא יוצא מנקודת הנחה כי לכאורה כל מה שנאמר בתיק הינו אמת והוא איננו נכנס לשאלות של מהימנות העדים בשלב זה. על כן, בשלב זה של המעצר, על המאשימה להוכיח כי על סמך העדים וראיות אחרות בתיק קיימת תשתית ראייתית לכאורית שתוביל להרשעה בתיק.

הצדדים טוענים בפני בית המשפט כל אחד בתורו בנוגע לתשתית הראייתית ולאחר שבית המשפט שמע אותם, הוא קורא את התיק בעיון רב ובסופו של יום מגיע להחלטה האם קיימת תשתית ראייתית מספקת או שמא לאו. במידה ואין תשיתית ראייתית לכאורית כלל הוא מחוייב להורות על שחרורו של הנאשם ללא כל תנאי, במידה ויש פגיעה בתשתית הראייתית אך לא באופן אשר שולל אותה לחלוטין, על פי הלכת בית המשפט העליון יש מקום להורות על שחרור בתנאים וזאת גם בעבירות חמורות ביותר כגון רצח,אינוס וכיו"ב.

 

 

 

שחרור למעצר בית

במידה ובית המשפט מצא לנכון לקבוע כי קיימת תשתית ראייתית, עדין על פי החוק המעצר הינו המוצא האחרון ועל בית המשפט לעשות כל שביכולותו על מנת לתור אחר חלופה שפגיעתה בחירותו של הנאשם פחותה.

בית המשפט בשלב זה, שוקל שיקולים של מסוכנות, חשד לשיבוש הליכי משפט, עברו הפלילי של הנאשם, טיב המעשה, חלופת המעצר המוצעת, גיל הנאשם ועוד.

 

בכל הנוגע לחלופת המעצר המוצעת, בית המשפט בוחן את המרחק ממקום ביצוע העבירה, מי הם האנשים אשר ישהו יחד עם הנאשם ויודיעו למשטרה במידה ויש הפרה , אפשרות של איזוק אלקטרוני, השתת ערבויות כספיות נכבדות וכיו"ב.

בעניין זה, בית המשפט יכול להעזר בשירות המבחן על מנת לקבל תסקיר מעצר אודות הנאשם וחלופת המעצר המוצעות.

 

 

 

משך תקופת המעצר

במידה ובית המשפט מחליט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים, הארכת המעצר הינה לתשעה חודשים ובמידה והמשפט לא מסתיים עד אז, יש לבית המשפט העליון סמכות יחודיית לפי סעיף 62 להורות על הארכת מעצר למשך 90 יום בכל פעם עד למתן הכרעת דין.

 

ככלל חשוב לזכור, כי חלק נכבד מעבודתו של הסנגור הינה בתחום דיני המעצר, הן המעצר עד תום ההליכים והן מעצר לצורכי חקירה. ישנם משמעויות רבות לשאלת המעצר בכל הנוגע לאופן ניהול התיק, אפשרות התת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח לנאשם משוחרר בערובה, אפשרויות שיקום,הסדרי טיעון ונושאים אחרים. על כן ישנה חשיבות להשקיע מאמץ רב בניסיון להביא לשחרור הלקוח בכל מחיר.

 

לחץ כאן לקריאת מאמר "מעצר עד תום ההליכים"

 

לחץ כאן לקריאת מאמר "הארכת מעצר בעבירות רכוש"

 

לחץ כאן לקריאת מאמר "הארכת מעצר"

 

לחץ כאן להחלטה בבית המשפט העליון בתיק של ניסיון רצח אשר מורה על שחרור נאשם בתיק בו ייצג עורך איתי שוחט

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page