top of page

עבירות אלימות

עבירות אלימות מהווה חלק נכבד ביותר מכתבי האישום המוגשים היום לבית המשפט. מדרג עבירות האלימות כפי שמופיע בחוק העונשין, מקנה לרשוית התביעה סמכות להעמיד לדין אדם במגוון עבירות שונות. מעבירות של תגרה ועד עבירות של רצח. עו"ד שוחט, התמחה במשך שנים רבות בייצוג בתיקים הן של קטינים והן של בגירים בעבירות אלימות שונות. הן מעבירות אלימות בתוך המשפחה, ועד תיקים מורכבים של רצח בפני הרכבים של בית המשפט המחוזי.

 

 

מהי עבירת אלימות?

עבירת אלימות היא כל עבירה אשר מועגנת בחוק העונשין תחת פרק י' פגיעות בגוף. אין זה משנה אם מדובר בעבירת אלימות לצרוך ביצוע גניבה שזו כאמור עבירת השוד, אין זה משנה אם זה עבירת אלימות לצורך חטיפה, שימוש ברעל מסוכן, מעשה פזיזות ורשלנות בדרך,עבירת מין,כליאת שווא ועוד.

 

המחנה המשותף לכול העבירות כי היא נעשות באלימות באופן ישיר או באופן עקיף תוך פגיעה בגופו של הקורבן או גרימת לו החשש כי גופו יפגע במידה ולא יעשה דבר מה מסוים.

 

 

אילו סוגי עבירות אלימות יש?

ניתן לחלק את עבירות האלימות לכמה משפחות. 

משפחה ראשונה: עבירות אלימות שנעשות כאמצעי להשגת מטרה.

משפחה זו מורכבת מעבירות בהם האלימות איננה המטרה אלא האמצעי להשגת המטרה. לדוגמא, עבירת השוד. עבירת שוד הינה פשוט עבירת גניבה אשר נעשית תוך הפעלה אלימות. 

אותו עקרון חל על עבירות מין שנעשות תוך הפעלת אלימות על מנת לאפשר לעבריין לבצע את זממו.

המשפחה השנייה הינה עבירות אלימות במשפחה או כנגד חסרי ישע.

משפחה זו נוגעת בעבירות אלימות אשר מובצעת כלפי בת זוג או בן זוג, אחים ואחיות ואף ילדים קטנים על רקע משברים בתוך חיי המשפחה. משפחת אלימות זו מטופלת באופן אינטנסיבי על ידי תחנות המשטרה ואף יש חוקרים מיוחדים למבצעי עבירות אלימות במשפחה.

 

המשפחה השלישית הינה כאמור עבירות אלימות מסוג תקיפה. עבירות אלימות אלו, יכולות בסופו של יום להביא למותו של הקורבן ויש כאמור מדרגות. תקיפה , תקיפה בנסיבות מחמירות, פציעה, גרימת חבלה חמורה ובסופו של דבר מוות מסוג הריגה או רצח.

 

 

איך נקבעת חומרת עבירה האלימות?

חומרת העבירה נקבעת על ידי גורם אחד ויחיד. היסוד הנפשי של מבצע העבירה בעת ביצוע העבירה.

אסביר את כוונתי. אדם יכול להוביל למותו של אדם. במקרה אחד בשוגג בלי כוונה ומבלי שבוצעה רשלנות. לדוגמא, דריסת אדם שהתפרץ לפתע בכביש מהיר מבלי שיש אפשרות לחמוק מפגיעה בו.במקרה זה עף אף שהתוצאה היא מוות אין עבירה כי לאותו אדם לא היה רצון או כוונה לפגוע במנוח או שהוא לא התרשל בהתנהגותו ובכך הוביל למותו של המנוח.

אפשרות שנייה, גרם מוות ברשלנות תוך התעלמות למשל מרמזור אדום

אפשרות שלישית, הריגה, למשל נהיגה בשכרות או גרימת מותו של אדם לאחר קינטור.

אפשרות רביעית רצח בדם קר.

 

בכל המקרים התוצאה היא דומה, מותו של אדם, אבל העונשים שונים. במקרה הראשון בכלל לא עומדים לדין, כי לא הייתה כוונה פלילית כלל. במקרה השני, עד שלוש שנות מאסר, כי לא הייתה שום כוונה לגרום למותו בכוונה אלא הדבר נעשה ברשלנות. המקרה השלישי עד עשרים שנות מאסר ובמקרה של רצח (למעט חריגים) מאסר עולם.

 

נקודה נוספת שקובעת את החומרה במקרים רבים היא התוצאה, יכול ואכה במכת אגרוף אדם ותהיה לו אדמומית קלה באוזן, אזי הואשם בעבירה של תקיפת סתם עד שנתיים מאסר. יכול ובמקרה אחר אני אנקב לו את עור התוף ועל כן כתב האישום יכלול עבירה חמורה של פציעה. 

אז אפשר לקבוע כי הן חומרת הפגיעה והן היסוד הנפשי, הם אלו שקובעים את סוג העבירה בכל הנוגע לעבירות אלימות.

 

 

נסיבות מחמירות

גם לעבירות אלימות יש נסיבות מחמירות.

עבירה כגנד בן משפחה היא נסיבה מחמירה.

עבירה כנגד חסר ישע או אדם מבוגר היא נסיבה מחמירה.

חבורה שתוקפת אדם היא נסיבה מחמירה.

שימוש כלי נשק קר או חם כמובן מהווה נסיבה מחמירה.

עבירה שמבוצעת לצורך ביצוע עבירה אחרת כגון, שוד, מין, חטיפה וכיו"ב היא כאמור נסיבה מחמירה.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page