top of page

זכות השתיקה בחקירה|עו"ד איתי שוחט

 

במאמר זה, אנסה לענות בקצרה על משמעות זכות השתיקה בחקירה ,הבסיס המשפטי אשר עומד מאחורי זכות זו "והמחירים" אותם משלם הנחקר עת הוא בוחר לשתוק בחקירותו.

 

מהי זכות השתיקה?

זכות השתיקה, מאפשרת לחשוד בפלילים ולנאשם בפלילים לשתוק הן בחקירה,הן מעל דוכן העדים בעת מתן עדות הגנה והן עת הנאשם מוסר תשובה לכתב האישם.

לאמור, במידה ואני מוזמן לחקירה בחשד לביצוע עבירה או שמא יש כנגדי כתב אישום, קמה לי זכות לשתוק ולא להגיד דבר במקרים שפרטתי לעיל, אך מנגד במידה ואני עד לאירוע פלילי ומוזמן לתחנת המשטרה למסור עדות או לבית המשפט. במקרה זה, אין לי זכות לשתוק ובמידה ואפעל בדרך זו, אני מסכן את עצמי בפני העמדה לדין בחשד לביצוע עבירה של שיבוש מהלכי משפט.

 

מדוע מותר לחשודים לשתוק בחקירה?

התפחות זכות זו במהלך השנים, באה על מנת למנוע את זיהום ההליך המשפטי.

הפילוספים אשר עסקו בשאלת ההליך המשפטי, יצאו מנקודת הנחה כי אדם לא יפלילי את עצמו (זכות החיסיון מפני הפללה עצמית) ועל כן הם הניחו, כי במידה ואדם נחשד בביצוע עבירה , הוא יעדיף לשקר מאשר להגיד את האמת.

על כן, ועל מנת למנוע הכנסת שקרים אל תוך ההליך ומתוך מטרה לשמור על ניקיון ההליך, הוחלט כי לחשוד תנתן הזכות לשתוק בחקירה ולא להגיב לאשמות המוטחות בו.

 

מהו המחיר אותו משלם נחקר אשר שותק בחקירתו?

עת אדם שותק בחקירתו, יש בכך להוות חיזוק לכלל חומר הראיות שנאסף כנגדו.

אין משמעות המילה חיזוק בהתאם לדיות הראיות, אלא  מדובר בחיזוק כללי לחומר הראיות ובמקרים מסוימים יכול הדבר לשמש את החיזוק הנדרש לצורך הרשעה במגוון עבירות ובנסיבות שונות.

 

אם שתיקה מחזקת את חומר הראיות, אז מדוע חשודים בוחרים לשתוק בחקירה?

התשובה לשאלה זו טמונה בשקרים של נאשם בחקירתו.

בסופו של יום, הנאשם מעיד לטובתו במסגרת פרשת ההגנה, במידה ויתברר כי הוא שיקר בחקירתו מהווה הדבר חיזוק לראיות אשר התביעה הציגה כנגדו במהלך המשפט.

בנוסף, אם הנאשם מוסר דברים, התביעה יכולה לבדוק אותם ולהגיד לראיות נוספות אשר יחזקו את התיק כנגד החשוד.

על כן, ובמקרים הנכונים, יש חשיבות לשתיקה במקום למסור גרסה.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

 

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page