top of page

עבירות מרמה והפרת אמונים

עבירות מרמה והפרת אמונים הינן עבירות שכל עוד הן מיוחסות לעובדי ציבור הן ילכו יחדיו.

לאמור מדובר בעבירות אשר מאוגדות תחת אותו סעיף בחוק העונשין. כך שאם עובד ציבור נחשד בביצוע עבירה של מרמה, אזיי מייד  יעלו ויצפו חשדות לגבי עבירת הפרת אמונים.

 

משרדנו מייצג עובדי ציבור אשר נחשדים בעבירות אלו. חשוב להבהיר, אלו עבירות אשר ישנו קושי משפטי להוכיח אותן בבית המשפט. על כן, גרסה טובה כבר בשלב החקירה יכולה לקבוע לאן התיק הולך.

 

לכן ישנה חשיבות מיידית כבר לשכור עורך דין על מנת שייצג בתיק באופן מיידי.

 

 

יסודות עבירת המרמה והפרת אמונים

כפי שהובהר בתחילת מאמר זה, מדובר באחת העבירות הקשות להוכחה משפטית בבית המשפט. ספרים רבים ומאמרים רבים נכתבו בנושא זה ועל כן אנסה לתמצת זאת כן בצורה פשוטה לטובת הקוראים.

עבירת הפרת האמונים יכולה להתקיים רק על ידי עובד ציבור אשר הפר את חבותו לטוהר המידות כלפי הציבור.

אומנם לא כל עובד אשר מתגייס לעבודה ברשויות ציבוריות חותם על "מסמך הבנות" אל מול הציבור.

אך ברגע שאדם מתחיל לעבוד במסגרת ציבורית, על פי כללי מנהל תקין, יש לו חובה כלפי הציבור של טוהר מידות. ברגע שהוא מפר אותה, הוא מבצע עבירה. מכאן הקושי האמיתי להוכיח בבית המשפט. כי מה זו הפרה של טוהר המידות?

איך מודדים את זה? איך קובעים את זה? איך מגדירים זאת?

 

בית המשפט העליון הגדיר זאת בשלושה קווים מנחים:

א.לשמור על התדמית הציבורית

ב.שמירה על התנהגות הולמת כלפי הציבור

ג.לראות שהציבור יוכל להגשים את מטרותיו דרך קבלת השירות.

משמעות המרמה היא עשיית מעשה מתוך ידיעה כי אתה מרמה את הציבור ואין זה משנה האם הדבר נעשה לצורך השגת יעד ממוני כזה או אחר.

 

 

עבירות המרמה והפרת האמונים על פי ראי הפסיקה

כפי שציינתי ישנו קושי מהותי להוכיח עבירות אלו, אך חשוב להבהיר, עבירות אלו מגיעות תמיד כנספחים לעבירות אחרות של קבלת שוחד, גניבה בידי מורשה וכיו"ב. אין אדם מפר את אמון הציבורי בדרך כלל לשם הפרת אמון הציבור, אלא הדברים נעשים בדרך כלל לצורך השגת רווח משני כגון כסף או טובת הנאה. על כן, ככל שהדברים עולים, תמיד נראה את עבירות מרמה והפרת אמונים מצטרפות לעבירות אחרות של קבלת שוחד או עבירות שחיתות אחרות.

 

על כן, לבית המשפט העליון היה נוח להרחיב את היריעה, לקבוע הגדרה רחבת היקף שנוגדת את העקרונות של חוק העונשין וכל זאת על מנת לנסות ולמנוע שחיתות שלטונית.

 

 

הקו הדק בין ביצוע עבירות לבין עזרה לזולת

פעמים רבות על עובד הציבור לבצע פעולות מחוץ לכללים הקבועים. אתן דוגמא, מגיעה אישה מבוגרת וחולה לחברת עמידר לצורך קבלת דירה. אבל התהליך לוקח זמן רב ויש דחיפות לטפל בה באופן מיידי. אז עובד הציבור פונה מייד ומקפיץ אותו בתור על חשבון אנשים אחרים, על פניו יש כאן פגיעה בשירות שניתן לציבור. האם בוצעה כאן עבירה?

בוודאי שלא, אבל חשוב לזכור במידה ואותה אישה הייתה מעניקה לנציג הציבור טובת הנאה לצורך ביצוע פעולה זו, זה היה נחשב עבירה של הפרת אמונים.

 

על כן, ישנה חשיבות לתעד את הפעולות ואת שיקול הדעת שעמד בסיס קבלת ההחלטה. מקרים רבים מעין אלו יכולים להגיע לחקירת משטרה, וכל כן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין עובר להגעה למשטרה.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page