top of page

אלימות במשפחה

תיקי אלימות במשפחה הינם תיקים מורכבים ולא מבחינה משפטית כגון דיני הראיות או סדרי הדין,אלא הם מורכבים מכיוון שבין הנאשם לקורבן קיים קשר עז שאינו ניתן לניתוק כגון בני זוג, הורים וילדים, סבים ונכדים, אח ואחות וכיו"ב. על כן, ישנה חשיבות לשכור עורך דין, אשר ידע לקשור את הקצוות בכל הנוגע לניהול תיק של אלימות במשפחה. הן עבודה אל מול רשיות הרווחה, הן עבודה אל מול גורמי טיפול שונים, הן פנייה לגורמי התביעה לבחינת המצב המשפחתי נכון ליום מתן הדין וכיו"ב.

 

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים באלימות במשפחה הן בהליכי המעצר והן בתיק עצמו.

 

הגדרת העבירה של אלימות במשפחה

חוק העונשין איננו מגדיר עבירות של אלימות במשפחה אלא קובע נסיבות מחמירות כל עוד התקיפה הפיזית מבוצעת כלפי בן משפחה כהגדרתו בחוק העונשין.

לדוגמא, אין עבירה כזאת של תקיפת בן משפחה, אך יש עבירה של תקיפה, סעיף 380 לחוק העונשין, עבירה שהעונש בגינה הינו עד שלוש שנות מאסר. המחוקק קבע כי אם התקיפה מבוצעת כלפי בת זוג עבירה לפי סעיף 382 לחוק העונשין, אז כבר אנחנו נמצאים במצב בו העונש המקסימלי הינו שש שנות מאסר(כפל העונש של העבירה לפי סעיף 380)

לאמור, המחוקק לא קבע פרק נפרד לעבירות אלימות במשפחה, אך הוא מצא לנכון לקבוע כי עבירת אלימות שתבוצע כנגד בן משפחה חמורה כפליים מביצוע אותה עבירה כלפי מי שאינו בן משפחה כגון: עובר אורח, חבר, עמית לעבודה וכיו"ב.

 

האם ניתן להשתחרר למעצר בית בעבירות אלימות במשפחה?

על פי דיני המעצר במערכת המשפט בישראל, ניתן להשתחרר ממעצר בכל עבירה והיו כבר מקרים בהם נאשמים שהייתה כנגדם תשתית ראייתית לביצוע עבירות רצח השתחררו למעצר בית.

אך בבואו של בית המשפט לשקול שחרור בעבירות אלימות במשפחה ובמיוחד בעבירות כלפי בת זוג, עליו לשקול ביתר שאת את שאלת הסיכון למתלוננת. 

כך שיכול להיות  ואדם יבצע עבירת אלימות חמורה כגון פציעה של אדם אחר והוא ישוחרר בעוד נאשם אשר היכה את בת זוגתו מבלי לגרום לה לחבלה ישאר עצור מאחורי סורג ובריח.

 

תסקיר שירות המבחן ככלי עזר לבית המשפט בתיקים של אלימות במשפחה

הלכת בית המשפט העליון קובעת כי במרבית מהמקרים לפני מתן החלטה בתיקי אלימות במשפחה יעזר בית המשפט בשירות המבחן לצורך בחינת הסוגייה.

בית המשפט ישקול קבלת תסקיר לפני גזירת עונשו של הנאשם או לפני דיון בשאלת מעצרו של הנאשם.

שירות המבחן פורש בפני בית המשפט סוגיות שונות הנוגעות למצב המשפחתי,נסיבות ביצוע העבירה, המצב נכון להיום בין בני הזוג וכיו"ב

אין ספק כי הירתמות להליכים המוצעים לנאשמים על ידי שירות המבחן, יכולים להוביל לכך שבית המשפט יעדיף להשית על נאשמים צו פיקוח מאשר עונשי מאסר.

 

האם יש הבדל בין עבירות אלימות במשפחה לעבירות אלימות אחרות לאפשרות קבלת שליש ולהליכי שימוע?

כן.יש הבדל משמעותי בין אסיר שמרצה מאסר בעבירות אלימות רגילות לבין אסיר אשר מרצה מאסר על עבירות אלימות במשפחה. אסיר אשר מרצה מאסר בגין עבירות אלימות במשפחה יצטרך לקבל חוות דעת ועדת אלימות במשפחה לפני שחרורו. במידה וחוות הדעת לא תמליץ, הסיכוי שהוא ישוחרר הינו נמוך.

בניגוד לעבירות מסוג פשע אחרות, בגין עבירות אלימות במשפחה לא קמה זכות שימוע.

 

האם יש הבדל בין עבירות כלפי בת זוג לבין עבירות כלפי קטינים וחסרי ישע?

כן בהחלט, עבירות כלפי קטינים מוגדרות על פי החוק כעבירות חמורות יותר. בדרך כלל הסמכות נתונה לפרקליטות להגיש כתבי אישום בעבירות אלו ולא לתביעות המשטרתיות. העונשים בצדין של עבירות אלו חמור יותר וגם כך התייחסות בית המשפט הן בשאלת המעצר והן בשאלת העונש.

 

האם ישנה חובה להשית עונש מאסר במידה והורשעתי בעבירות אלימות במשפחה?

לא כמובן שאין חובת מאסר, אך יש חשיבות למספר נקודות הנוגעות לחומרת העבירה, לנסיבות ביצוע העבירה, עבר פלילי, לקיחת אחריות ושיתוף פעולה עם גומרים טיפוליים.

בית המשפט יטה לא להשית עונש מאסר במקרים המתאימים במידה והנאשם הודה, לקח אחריות והשתתף בהליך טיפולי אשר הוצע לו.

כך בית המשפט יכול לדעת כי הסיכוי שהנאשם יחזור לבצע עבירה פוחת ועל כן הוא יעדיף זאת על שליחתו למאסר ומיטוט ההליך הטיפולי.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page