top of page

ראיות נסיבתיות| עו"ד איתי שוחט

אם גם אתם שמעתם את המונח "ראיות נסיבתיות"  בתקשורת ולא הבנתם מה עומד מאחורי צמד המילים הללו, אז במאמר שבפניכם אעשה לכם סדר בכל מה שנוגע למונח המשפטי "ראיות נסיבתיות".

עורך דין פלילי מתראיין בתוכנית או שמא מוסר תגובה בכתבה עיתונאית במדור הפלילים ומיד מציין כי כנגד מרשו קיימות רק ראיות נסיבתיות ולתביעה יהיה קשה להוכיח בבית המשפט את האמור בכתב האישום. אז מה זה ראיות נסיבתיות?

משמעות המונח ראייה:

על מנת שנוכל להבין את משמעות המילה ראיות נסיבתיות, עלינו בראש ובראשונה לרדת לעומקם של דברים בכל הנוגע למונח ראייה.

ראייה הינו כלי משפטי המאפשר לבית המשפט לקבוע ממצאים שבעובדה באמצעות עדים שמעידים בבית המשפט. (לחץ כן לקרוא מאמר על דרך ניהול המשפט הפלילי)

אתן דוגמא פשוטה: עד מעיד כי הוא ראה את הנאשם נמצא בזירת הרצח בשעה 10:28, עדותו של אותו אדם היא ראייה לכך שהנאשם שהה בזירת הרצח בשעה 10:28 ועל כן בית המשפט יכול לקבוע כי אכן בשעה 10:28 הנאשם שהה בזירת הרצח.

ניתן לסכם ולהגיד כי ראייה בעצם מהווה עבור בית המשפט את הכלי המשפטי לקבוע עובדות במסגרת הכרעת דין בהליך הפלילי או פסק דין בהליך אזרחי.

מהן ראיות נסיבתיות?

אחרי שהבנו מהן ראיות, עלינו לדעת כי לא תמיד הראיות מצביעות באופן ישיר על עובדה מוגמרת. יש ראיות שנקראות בעולם המשפט הפלילי ראיות ישירות ויש ראיות נסיבתיות.

ראייה ישירה היא ראייה שמצביעה באופן ישיר על העובדה, אתן דוגמא: יש חדר עם דלת וחלון, העד שלנו עומד בחלון ומסתכל פנימה לתוך החדר ורואה אדם אחר יורה בפלוני

אותו עד מעיד על כך במשפט, עדותו היא עדות ישירה לכך שהנאשם ירה באותו בפלוני.

ראייה נסיבתית, איננה מצביעה באופן ישיר על העובדה, אלא יש צורך בעריכת היקש משפטי הגיוני שבעיקרו הינו מסוג היסק על מנת לקבוע עובדה.

אקח את הדוגמא מלמעלה, העד שלנו הפעם לא מביט מהחלון על החדר, אלא הוא ניצב מחוץ לחדר ורואה את הנאשם נכנס לחדר עם אקדח ובשלב הזה הוא מאבד קשר עין עם הנאשם, לאחר מספר שניות הוא שומע יריות ואז הוא רואה את הנאשם נמלט מהחדר עם האקדח סמוך לאחר ביצוע הירי.

עדות זו של העד איננה עדות ישירה על כך שהנאשם ירה בפלוני, אלא היא עדות נסיבתית שיכולה ומצביעה על כך שהנאשם ירה בפלוני אבל יש עוד אפשריות, כגון שאדם אחר היה נוכח בחדר וירה בפלוני, וכיו"ב.

מתי ניתן להרשיע על סמך ראיות נסיבתיות?

הדין הפלילי מחייב את הבית להרשיע אדם רק במקרה והוכח בפניו מעל לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע את העבירה. משמעות הדבר, כי אם עולה מהליך עצמו או באמצעות חקירה נגדית של העורך הדין הפלילי או באמצעות ראיות אחרות, כי ישנה אופציה אחרת אשר עולה מחומר הראיות כי הנאשם הוא לא זה שביצע את העבירה, אזיי יש מקום לזכותו זיכוי מחמת הספק.

הלכה המשפטית הנוגעת לראיות נסיבתיות קובעת, כי ניתן להרשיע על סמך ראיות נסיבתיות אך זאת רק במידה וכלל הראיות משלימות לכדי תצרף אחד ברור אשר מבטל כל אפשרות הגיונית אחרת ומצביעות באופן ברור על אשמתו של הנאשם.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page