top of page

החזקת סכין

 

מהי עבירה של החזקת סכין?

עבירה של החזקת סכין, בא למנוע מאזרחים להסתובב חמושים בסכין ברחוב.

כאמור, אין עבירה זו חלה על מי שמחזיק סכין בביתו או שמא מי שמחזיק סכין למטרה כשרה. לדוגמא משפחה שיוצאת לפיקניק ומביאה עימה סכין לצורך חיתוך אבטיח, חשמלאי שמחזיק סכין לצרוך חישוף כבלי חשמל וכיו"ב.

עבירת החזקת הסכין חקוקה תחת סעיף 186 לחוק העונשין.

 

 

מהי סכין?

סכין היא כל כלי בעל להב מתקבע אשר מסוגל לחתוך או לדקור. 

מדוע יש את האמירה הנוגעת לקיבוע הסכין בחוק, כי המחוקק מבדיל כך בין אולר שהלהב אינה עולה על 10 סינטמטר לבין סכין בעלת קיבוע.

 

 

חוקיות החיפוש בעבירות החזקת סכין

מרבית תיקי הסכין אם לא כולם, מתחילים בחיפוש שנעשה על הנאשם ברחוב. הרי אני מזכיר שוב, החזקת סכין בחצר הבית או בבית איננה מהווה עבירה.

על כן , לצורך הוכחת העבירה צריך לתפוס את הסכין ועל כן על השוטר לערוך חיפוש על גופו של החשוד.

בעניין זה השתנה הדין בעת האחרונה וזאת בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין בן חיים.

אם בעבר הייתה נתפסת סכין בהליך לא חוקי מבחינת החיפוש, בית המשפט היה יכול לקבל זאת כראייה, היום, גם אם נתפסת סכין ועולה בברור כי בוצעה עבירה, אך הסכין נתפסה בחיפוש לא חוקי, אזיי אין מקום להעמיד לדין.

 

 

חוקיות החיפוש בעבירות של החזקת סכין

כאמור עסקינן בחיפוש על גופו של אדם ולא בבית,הוראות חוק אלו מתייחסות לסמכות המשטרה מכוח תקנות המשטרה לערוך חיפוש על גופו של אדם.

אין מקום להיכנס לתוך עובי הקורה מבחינה משפטית,אציין רק, כי על מנת שושטר יוכל לערוך על גופכם חיפוש, צריך שיהיה לו חשד סביר לביצוע עבירה.

 

זאת אומרת שאם בעבר נעצרתם והשוטר מכיר אותכם, הוא לא יכול לערוך עליכם חיפוש רק על סמל ההיכרות שלו איתכם ועם העובדה כי יש לך רישום פלילי או שנעצרתם בעבר. אם הוא רואה שאתם מסתובבים שיכורים ברחוב, הו לא יכול לערוך עליכם חיפוש. רק במידה ועולה חשד לכך שאתם מעורבים בביצוע עבירה.לדוגמא, הוא רואה אותכם משליכים דבר מה עת שאתם מבחינים במשטרה, מקבל הודעה על התפרצות במקום מסוים והוא רואה אדם נמלט משם , קריאה לעזרה של אדם וכיו"ב.

חשוב לזכור, במידה ושוטר פונה אליכם ואתם מסכימים לחיפוש, אזיי מדובר בהסכמה לכך שמותר לו לעשות חיפוש וכל מה שיעלה בחיפוש ישמש נגדכם בבית משפט.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page