top of page

אי הרשעה

אי הרשעה הינו הליך מיוחד בו בית המשפט עושה שימוש במקרים בהם יש חשש אמיתי כי הרשעת הנאשם תביא לפגיעה בתחום עיסקו. אי הרשעה הינו הליך חריג לכלל ועל מנת שבית המשפט יחליט לנקוט בדרך זו כלפי נאשם, יש לעמוד בתנאים שנקבעו בהלכת בית המשפט העליון. משרדנו פועל במקרים רבים ומתאימים לכך להביא לאי הרשעתם של לקוחותינו ובין היתר בעבירות אלימות במשפחה וזאת על מנת למנוע פגיעה בעתידם.

 

מה זה אי הרשעה?

כל אדם שהוכח בבית משפט כי ביצע עבירה פלילית הן על ידי הודיה או על ידי ניהול הוכחות, על בית המשפט להרשיעו תחת כותרת של הכרעת דין.

הרשעה זו מוצאת את דרכה בסופו של יום לגיליון המרשם הפלילי.

ישנם מקרים חריגים, בהם בית המשפט מוצא לנכון לקבוע כי אדם ביצע את המעשה אך הוא ימנע מהרשעתו ויקבע כי על אף שהוכח כי הנאשם ביצע את המעשה הוא לא מרשיעו.

 

האם בכל עבירה אפשר לא להיות מרושע?

התשובה היא לא. אי הרשעה ניתנת בעבירות שניתן להימנע מהרשעה ובנסיבות מסוימות אשר יפורטו בהמשך.

אין מקרים של אי הרשעה בעבירות אלימות חמורות לאין שיעור, רצח, עבירות ביטחון, סחר בסמים שיטתי וכיו"ב.

בין יתר השיקולים, על בית המשפט לשקול בראש ובראשונה את חומרת העבירה ואם בנסיבות ביצועה ניתן להימנע מאי הרשעה.

אומנם בית המשפט קבע מספר פעמים אי הרשעה בעבירות חמורות כגון שוד, אך זה במקרה שהנאשם לא היה מבצע העיקרי אלא הוביל את שאר בני החבורה אל המקום ונשאר ברכב וגם אז היה מדוברבהחלטה נחריגה בנוף המשפטי.

אי הרשעה ניתנת במקרים מתאימים של עבירות אלימות במדרג נמוך כגון עבירות אלימות במשפחה ללא חבלות קשות, החזקת סמים לשימוש עצמי, עבירות גניבה פשוטות וכיו"ב והכול בתנאים מסוימים נוספים

 

מה הם התנאים לקבלת אי הרשעה?

כפי שהובהר לעיל, בראש ובראשונה על העבירה ונסיבותיה להיות במדרג נמוך אשר יאפשרו חריגה מכלל ההרשעה.המבחן השני הינו כאמור מבחן שנוגע לסיכוי השיקום של הנאשם.

כאן בתי המשפט פירשו זאת כל אחד בצורה שונה. בראש ובראשונה נקבע כי יש מקום לפגיעה קונקרטית במקום העסקתו של הנאשם. למשל: רואה חשבון, עורך דין, איש ציבור,שוטר, איש שב"ס וכיו"ב במידה והם יורשעו, יש חשש ממשי כי הם יאבדו את מקום עבודתם. רק במקרים שעולה כי עצם ההרשעה יביא לפיגעה קונקרטית במקום העסקתו של הנאשם, אזיי יש לנקוט בגישה של אי הרשעה. מנגד לגישה זו, רווחת גישה אשר קובעת כי גם במקרים שאין פגיעה קונקרטית מיידית אלא באופק ניתן לראות פגיעה, אזיי יש גם מקום לנקוט בהליך של אי הרשעה. לדוגמא חייל שסיים שירות סדיר, נכון להיום הוא איננו עובד במקום עבודה שהוא יפוטר ממנו במידה ויורשע, אך יש סיכוי כי הוא ילמד לימודים אקדמאים כאלה ואחרים והרשעתו נכון להיום יכולה להרוס לחלוטין את עתידו.

בנוסף בית המשפט העליון מצא לנכון לקבוע כי במקרים בהם יש חשיבות לנאשם עצמו ואין פגיעה קונקרטית אזיי יש מקום לנקוט באי הרשעה.

מקרה מפורסם הינו רשות ערעור פלילי, בו נאשמת הורשעה על סמך הודייתה בביצוע עבירת פזיזות ורשלנות בכך שהיא לא שמה מחסום לכלבה שלה.בסופו של יום, כלבתה של הנאשמת נשכה ילד קט שבא למרפאה (הנאשמת הינה ויטרנרית) עם כלבו.

הנאשמת הייתה חולת סרטן סופני על ערש דווי. היא לא הורשעה בבית משפט השלום על סמך מצבה הרפואי אך בבית המשפט המחוזי הפכו את ההחלטה וזאת לאור העובדה כי לא היה טעם קונקרטי לנקוט בהליך של אי הרשעה והחליטו להרשיע אותה.

עניינה הגיעה לבית המשפט העליון ברשות ערעור, בסופו של יום מבלי לנמק יתר על המידה, קיבל בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור, ביטל את ההרשעה והכול על סמך מצבה הרפואי של הנאשמת.

על כן לסיכום חלק זה לא ניתן לקבוע בוודאות כי צריך טעם קונקרטי אך אין מחלוקת שיש לזה חשיבות יתרה בעת ההחלטה.

 

תסקיר שירות המבחן בכל הנוגע לשאלת ההרשעה

ניתן להורות על אי הרשעה גם ללא קבלת תסקיר, אך בפרקטיקה כמעט ואין מקרים בהם לא מקבלים תסקיר שירות המבחן עובר למתן החלטה בשאלת ההרשעה.

על כן ישנה חשיבות עליונה לקחת אחריות, להירתם לטיפול ולעשות כל מאמץ אפשרי לחזור לדרך הישר על מנת שתסקיר שירות המבחן ימליץ להימנע מהרשעה.

יש לציין, כי אם שירות ימליץ להרשיע או ימנע מהמלצה, משמעות הדבר שבית המשפט צריך למצוא נימוק מיוחד מדוע הוא מחליט בניגוד להמלצה שלילית של שירות המבחן.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page