top of page

דיני חיפוש |עו"ד איתי שוחט

האם מותר לשוטר לערוך עלי חיפוש בכל עת?

 

במפגש של האזרח עם גורמי אכיפת החוק, תמיד האזרח נמצא בנקודת נחיתות. מרביתנו אינם מודיעים לזכיות המגיעות לנו מתוקף החוק, אין אנו מכירים את החוק עצמו, לשוטר יש סמכות לעכב אותנו, לעצור וכיו"ב.

על כן, ישנה חשיבות כי נכיר אלו זכויות מוקנות לנו מתוקף החוק ומה אסור למשטרה לעשות. במאמר זה, אתמקד בנושא החיפוש, מה מותר ומה אסור.

 

אז קודם כל מה זה חיפוש?

 

חיפוש מתחלק לשני חלקים עיקריים, חיפוש על גופו של חשוד וחיפוש בבית. במאמר זה אני אתמקד בנושא החיפוש על גופו של חשוד בלבד.

החיפוש מאפשר לשוטר לערוך על גופנו חיפוש וזאת תוך שמירה על כללי זהירות וכבוד נאותים. בין היתר שמירה על צניעות הפרט, שמירה על ערכים דתיים וכיו"ב.

 

עם זאת, לשוטר יש סמכות לערוך חיפוש מלא ומקיף בבגדינו ובכלים אותם אנו נושאים (תיק צד, ארנק וכיו"ב)

בנוסף יש סמכות לערוך חיפוש פולשני, אך זאת רק באמצעות אישור רופא במקרים המתאימים לכך.

 

האם שוטר יכול לערוך עלי חיפוש בכל עת?

 

יש שתי אפשרויות עיקריות, הראשונה שפונים לבית המשפט ומבקשים צו.

האפשרות השנייה, היא חיפוש ללא צו שיפוטי שהיא כאמור האפשרות הנפוצה ביותר.

 

ניתן דוגמא רגע לשם הבהרת הנושא, נגיד ואני הולך עכשיו ברחוב ומגיע אלי שוטר ואומר לי "אני הולך לערוך עליך חיפוש", האם זה מותר?

אז זהו שלא, שוטר יכול לערוך עלי חיפוש (ללא צו שיפוטי) בהתקיים תנאי אחד, שיש לו חשד סביר שביצעתי עבירה.

מה זה חשד סביר לביצוע עבירה?

 

זו שאלה מצוינת שאין עליה תשובה ברורה וחד משמעית, אבל זה יכול לנוע מהתנהגות מפלילה, לדוגמא זריקת דבר מה לשיחים, הסתרת משהו במהירות בתוך הבגד וכיו"ב ועד שהשוטר נוכח בוודאות בביצוע עבירה כגון תפיסה על חם של התפרצות לדירה או עסקת סמים.

 

החוק איננו יכול להחיל את כל המקרים ועל כן משתמשים במונח חשד סביר, בסופו של יום השאלה מונחת לפתחו של המותב שיושב בדין לפרש האם אכן היה לשוטר חשד סביר או שמא לאו.

 

האם הסכמה של מושא החיפוש יכולה להכשיר את החיפוש במידה ואין חשד סביר?

 

אז כן, אבל רק במקרים מתאימים ורק לאחר שהשוטר שעורך את החיפוש, הבהיר לחלוטין כי הוא מבקש לערוך עליך חיפוש ואתה יכול לסרב ובכל מקרה הסירוב לא ישמש כנגדך.

 

מה קורה אם נערך עלי חיפוש ללא חשד סביר ונתפס דבר מה שאסור בהחזקתו?

 

כאן נכנס העורך דין הפלילי לתמונה. במקרים מסוג אלו, על העו"ד הפלילי לפעול לפסול את הראייה במסגרת פרשת התביעה בבית המשפט.

פס"ד מנחה בעניין נקבע בפרשת בן חיים, שם קבע בית המשפט העליון מבחן ובו יש יחס ישיר בין הערך שנפגע (הזכות לפרטיות ) לבין אינטרס הציבורי לפיענוח פשעים ותפיסת עבריינים.

 

לצורך הסבר קצר, ניתן להגיד שאם נערך חיפוש לא חוקי ועל מושא החיפוש יתפסו סמים בכמות קטנה, אזיי הראיה תפסל. אך אם על מושא החיפוש נתפס מטען חבלה, או ראייה אחרת שקושרת אותו נגיד לעבירת רצח או אינוס, אז ככל הנראה הראייה תוכשר בבית המשפט.

על העורך הדין הפלילי, לפעול בכלים הנמצאים בידו, כדי למנוע את הכשרת הראייה בבית המשפט

 

כלל זהב

 

חשוב לזכור, בשום שלב אסור להתנגד בכוח לעריכת חיפוש כי אז יכול ואתם מבצעים עבירה פלילית של הכשלת שוטר.

בכל מקרה, בשום שלב אין מקום להסכים לחיפוש כי אז הדבר בעצם מכשיר את החיפוש גם אם מלכתחילה לא היה מקום לערוך חיפוש.

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

 

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page