top of page

מעצר בעבירות אלימות|עו"ד איתי שוחט

 

במאמר זה, אסקור את ההלכות המשפטיות וכן המקורות הנורמטיבים בכל הנוגע לשאלת המעצר בעבירות אלימות.

עבירות אלימות תופסת נתח נכבד מכמות העבירות המבוצעות במדינת ישראל. גם בעבירות אלימות יש מדרג בכל הנוגע לחומרתן וכפועל יוצא מכך השלכה ישירה לאפשרות הארכת המעצר למי שמיוחסת לו עבירות אלימות.

 

האם יש חובה לעצור אדם שביצע עבירת אלימות?

ככל אין חובה לעצור אף אדם במדינת ישראל ולבית המשפט נתונה הסמכות להורות על שחרור בכל עבירה,אך יחד עם זאת, עבירות אלימות מוגדרות כעבירות אשר בגינן קיימת עילת מעצר על פי הוראות החוק וזאת בניגוד למשל לעבירות רכוש או עבירות מסוג חטא (לקריאת מאמר על מעצר בעבירות רכוש לחץ כאן).

המחוקק מצא לנכון לקבוע כי מי שבייצע עבירות אלימות הינו אדם מסוכן לחברה ועל כן יש מקום להורות על מעצרו במידה ואין חלופה אחרת שפגיעתה בחירות הנאשם או החשוד פחותה.

 

מהי ההגדרה של עבירות אלימות לפי חוק המעצרים?

הגדרה של עבירות אלימות הינה הגדרה רחבה מאוד. המחוקק לא מצא לנכון להגדיר באופן מפורש מהי עבירת אלימות, אך בית המשפט העליון מצא לנכון לקבוע, כי עבירות אלימות כוללות בין היתר עבירות איומים ועבירות מין, הפרעה לשוטר וכיו"ב.

 

מה מקומה של עבירת אלימות במשפחה בכל הנוגע לאפשרות הארכת המעצר או שחרור ממעצר?

עבירות אלימות במשפחה מקבלות מעמד מיוחד בחוק העונשין , בחוק המעצרים וכן בהלכות בית המשפט.

במדינת ישראל ניתן דגש על ידי מערכות אכיפת החוק ועל ידי המחוקק עצמו לקדושת התא המשפחתי ומעמד האישה והקטינים בתוך המשפחה עצמה.

בית המשפט העליון הוציא תחת ידו מספר רב של החלטות ובין היתר בית המשפט ראה עצמו כמגן אשר חוצץ בין מבצע העבירה לבין קטינים ונשים אשר סובלות מאלימות מצד בני זוגן.

נכון להיום, בתי המשפט ישקלו ביתר שאת אפשרות שחרור של בעל מכה או אב מכה אל מול עבירת אלימות שבוצעה כנגד עובר אורח או חבר.

בתי המשפט יזדקקו לקבלת תסקיר שירות מבחן עובר למתן החלטה בשאלת השחרור וכן ירצו לשמוע את עמדת המתלוננת בתיק או שירותי הרווחה לפני קבלת החלטה.

המחוקק בעצמו ראה לנכון להחמיר באופן דרסטי בעונש הקבוע בצד עבירות אלימות בממשפחה אל מול עבירות אלימות אחרות.

על כן ניתן לקבוע בוודאות, כי יש קושי רב יותר להשתחרר בעבירות אלימות במשפחה מאשר בעבירות אחרות.

כמובן שיש צורך לבחון את עוצמת הראיות, רישום הפלילי של הנאשם, נסיבות ביצוע העבירה וכיו"ב.

לקריאת מאמר על אלימות במשפחה לחץ כאן

 

האם בתי המשפט  נוטים לשחרר נאשמים לטיפול במרכזים לגברים אלימים?

בתי המשפט נוטים להורות על שחרור של נאשמים למרכזים סגורים כל עוד ניתן להבטיח שאין שום סכנה למתלוננת או למתלוננים. צריך לזכור כי טיפול יעיל של נאשמים בעבירות אלימות במשפחה יכול להוביל בסופו של יום לחזרת בני הזוג לגור יחד וזאת באמצעות צו של בית המשפט בהליך הפלילי במסגרת המעצר והכל בכפוף להמלצת גורמי הטיפול.

 

לקריאת מאמר על הארכת מעצר עד תום ההליכים לחץ כאן

לקריאת מאמר על הארכת מעצר לצורכי חקירה לחץ כאן

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page