top of page

סגירת תיקים

כל חקירה במשטרה מולידה פתיחת תיק. פעמים רבות תיקים אלו נשארים פתוחים ויש צורך לפנות באופן משפטי על מנת לסגור אותם. התמחות משרדנו היא בין היתר להורות על סגירת תיקים אלו על פי עילות הסגירה ותוך ניתוח משפטי מעמיק.

 

 

אם הגישו נגדי כתב האישום, האם עדין אפשר לסגור את התיק?

כן, במידה והגישו נגדך כתב אישום אין זה אומר שאי אפשר לסגור את התיק, כמובן שהכול בכפוף לחומר הראיות בתיק, סוג העבירה, עבר פלילי וגם פעמים רבות האזור בו אתה עומד לדין.כמובן שיש קושי רב יותר לסגור תיק שהוגש בגינו כתב אישום אל מול תיק שעדין לא הוגש כתב אישום או שהתביעה מתלבטת האם להגיש כתב אישום.

 

 

אלו עילות סגירה יש?

ישנם שלוש עילות סגירה עיקריות.

א. העדר אשמה

ב. העסר עניין לציבור

ג.חוסר בראיות

 

העילה הראשונה קובעת כי במקרה ובתיק החקירה לא עולה אשמה, כגון: הפללת שווא, מסירת אליבי שהתברר כמוצק לחלוטין , מציאת ט.א של אדם אחר אשר הודה בביצוע העבירה. יוביל לסגירת התיק בהעדר אשמה והתיק אף ימחק מהרישום הפלילי לחלוטין.

עילת חוסר עניין לציבור, היא עילה מיוחדת אשר מאפשרת לסגור תיקים בהם אין עניין ציבורי בהעמדה לדין אבל כל זאת בהתחשב בכך שיש תשתית ראייתית מספקת להרשעה. מקרים קלאסיים בהם סוגרים תיק בעילה של העדר עניין ציבורי הינם מקרים של שימוש פעם ראשונה בקנאביס ללא עבירות נלוות. עוד מקרה שעושים בו שימוש לרוב של סגירת תיק בהעדר עניין ציבורי הינו כניסה ראשונה של שוהה בלתי חוקי לישראל. במקרה בו התיק נסגר בעילה של העדר עניין ציבורי, הוא מופיע ברשימת התיקים הסגורים.

עילה שלישית שהיא כאמור העילה של חוסר ראיות באה במקום בו עולה כי יש ראיות לביצוע העבירה, אך הן אינן מספיקות לצורך הגשת כתב אישום עקב חוסר בתשתית הראייתית. 

 

במקרים מסוג אלו, התיק יסגר וימשיך להופיע ברשימת התיקים הסגורים.

 

לסיכום ניתן לציין כי בעילה של העדר אשמה וחוסר בראיות ניתן לסגור אל תיק ולא משנה סוג העבירה ונסיבות ביצועה. לעומת זאת, בעילה של העדר עניין ציבורי נסגרים אך ורק תיקים במדרג נמוך ביותר.

 

 

האם יש עוד דרך לסגור תיקים ללא העילות שמופיעות לעיל?

כן לאחרונה חוקק חוק המאפשר לתביעה לסגור תיקים בעבירות עון במסגרת הוראת חוק הנקראת הסדר מותנה.

עצם הוראה זו , מרחיבה עד מאוד את הסמכות לסגור תיקים בעילה מקבילה לעילה של העדר עניין ציבורי, אבל זאת במקרים בהם עולה כי יש מקום לאפשר למבצע העבירה לשפות את הנפגע בכסף ובהסכמה להליך של צדק מאחה תוך כך שהחשוד מודע לעובדה שבמידה והוא מבצע עבירה נוספת בתוך תקופת זמן או שמא לא עומד בתנאים של הסגירה, אזיי ניתן לפתוח את התיק ולהגישו לבית משפט ככתב אישום.

 

בנוסף בהליכי נוער ישנם מקרים של סגירת תיק לאחר הליכים של צדק מאחה.

 

לחץ כאן קריאת מאמר בנושא סגירת תיקים ותועדת יושר מאת עו"ד שוחט

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page