top of page

אחזקת סמים לצריכה עצמית| עו"ד איתי שוחט

 

המחוקק מצא לנכון להבדיל בין אחזקת סמים לצריכה עצמית ובין אחזקת סמים לא לצריכה עצמית. בעוד אחזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירת עוון  שהעונש המקסימלי בגינה הינו שלוש שנות מאסר, עבירת סמים שלא לצריכה עצמית הינה עבירת פשע שהעונש המקסימלי בגינה שקבוע בפקודת הסמים עומד על עשרים שנות מאסר.

במאמר זה אעמוד על ההבדלים בין אחזקת סמים לצריכה עצמית לבין אחזקת סמים לא לצריכה עצמית וכן אגע בנקודות נוספות הקשורות לעבירות הסמים ולאופן אכיפתן בבית המשפט.

 

מהי הגדרה של סם?

פקודת הסמים מאגדת את ההגדרות הנוגעות לסמים ואופן הטיפול בהם. באופן עקרוני כולנו מחזיקים סמים באופן כזה או אחר על ידי מרשם מרופא, אם זה תרופות הרגעה, תרופות הנוגעות לבעיות שינה, קנאביס רפואי ועוד.

הסמים עצמם מוגדרים בפקודת הסמים המסוכנים ברשימה ארוכה בחלק התוספת של החוק. המחוקק מכניס חומרים אסורים לשימוש או אחזקה על ידי הכנסתן לפקודת הסמים. אם בעבר למשל "חגיגת" לא היה נחשב סם, כיום הוא מופיע בפקודת הסמים וכך עשו דרכם אל פקודת הסמים חומרים ומרכיבים כימיים רבים.

 

מהי אחזקה סם בעצם?

אחזקה הינה היסוד העובדתי הקשור לביצוע העבירה והוא נוגע לעובדה כי הסמים נמצאים ברשותו של אדם. על המאשימה להוכיח בבית המשפט מעל לספק סביר כי הסמים הוחזקו על ידי אדם מסוים. אין חובה כי הסמים יוחזקו על גופו של אדם, אלא הם יכולים להיות מוחזקים על ידי אחר, ברכבו, בביתו, במקום בו הוא שוהה כדרך קבע, מקום מסתור וכיו"ב.

 

איך מבדלים בין אחזקה לשימוש עצמי לבין אחזקה לא לשימוש עצמי?

בראש ובראשונה הדבר תלוי נסיבות, עם זאת המחוקק מצא לנכון לקבוע כי מעל כמות מסוימת הנטל להוכיח כי הסמים הוחזקו לשימוש עצמי עובר אל כתפיו של הנאשם בעוד מתחת לכמות , הנטל להוכיח כי מדובר בסמים לא לצריכה עצמית מוטל על כתפי המאשימה.

לאמור, במידה והחזקתי חשיש בכמות של 0.5 גרם, יוגש כנגד כתב אישום על שימוש עצמי, אך במידה והחזקתי גם לשימושי העצמי סמים במשקל של 300 גרם, יוגש כנגדי כתב אישום על אחזקת סמים לא לצריכה עצמית ואני אצטרך להוכיח בבית המשפט כי הסמים הוחזקו לצריכתי העצמית ולא למטרת סחר.

העובדה כי על הנאשם להוכיח במאזן הסתברויות כי הסמים הוחזקו לשימושו העצמי נקראת "היפוך נטלים" והיא עומדת בסתירה לעקרונות היסוד בדיני העונשין (לקריאת מאמר על ניהול ההליך הפלילי לחץ כאן)

 

איך מוכיחים כי הסמים הוחזקו לצריכה עצמית?

ההוכחה נעשית על פי נסיבות ביצוע העבירה. במידה ומדובר במי שמעשן באופן קבוע, הסם אינו מחולק למנות, אין ברשותו משקל אלקטרוני, לא מתדפקים על ביתו נרקומנים לקנות את הסם, ככל הנראה הוא יצליח להוכיח שהסמים הינו לשימושו העצמי.

מהצד השני של המטבע, גם אם נתפסת כמות סם מינורית, אך מדובר במי שמתוך התיק עולה כי הוא סוחר בסם, אזי יוגש כנגדו כתב אישום על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

 

תפסו אותי פעם ראשונה מחזיק סמים מסוג קנאביס לצריכה עצמית, יגישו כנגדי כתב אישום?

באופן עקרוני לא, אלא אם כן מתלווה לאירוע נסיבות מחמירות כגון נהיגה תחת השפעת סמים, בריחה משוטרים, תקיפת שוטרים או עבירה נוספת.

חשוב לזכור, כי על המשטרה לערוך עליכם חיפוש בהתאם להוראות החוק והפסיקה, במידה והחיפוש לא חוקי, אזי גם אם יוגש כתב אישום המאשימה לא תוכל לעשות שימוש בסמים ועל כן בית המשפט יזכה אתכם מכל אשמה (לקריאת מאמר על חוקיות החיפוש לחץ כאן)

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page