top of page

הגירה ובית הדין למשמורת 

הכניסה לישראל מותרת ללא צורך בהנפקת ויזה מוקדמת לאזרחי האיחוד אירופאי וכן לאזרחי ארה"ב ואוסטרליה. בנוסף כל העת  משרד החוץ מעדכן ומשנה הסכמים עם מדינות שונות בכל הנוגע לכניסת לישראל ללא ויזה. 

באשר למדינות אחרות, יש צורך בהנפקת ויזה מוקדמת עובר לכניסה לישראל. 

ניתן למנות שלוש אשרות שהייה מרכזיות: 

1.אשרת תייר, מכונה גם b2

2. אשרת עבודה

3. אשרת עסקים

בנוסף קיימות אשרות של איש דת ואשרות הנוגעות לסטודנטים. 

מדיניות הגירה בישראל מבדילה בין אשרת כניסה לישראל לבין אישור ישיבה בישראל. 

כאשר רשויות משרד הפנים והאוכלוסין נוקטים ביד קשה כנגד מי שנמצא בישראל שלא כחוק.

מי שנתפס ואין לו ויזה בתוקף או שמא יש לו אשרה בתוקף אך הוא לא עמד בתנאים שנקבעו באשרה ( לדוגמא: אדם אשר נכנס לישראל באשרה של תייר ומתברר כי הוא עבד וכיו"ב.) נעצר על ידי פקחים של רשות האוכלוסין במשרד הפנים ומבוא למתקן מעצר ומשמורת (באזור מרכז הארץ- כלא גבעון)

באותו מעמד, עובר הנתין הזר שנתפס הליך שימוע מזורז ומהיר ולאחריה בדרך כלל ניתנת החלטה לגרשו מהארץ. 

בד בבד ביחד עם הליך השימוע ותוך 48 שעות, מובא הנתין הזר בפני בית הדין למשמורת לצורך הארכת צו המשמורת עד לעלייתו למטוס בחזרה לארץ מוצאו. 

כבר בשלב זה ישנה חשיבות מכרעת לשכור את שירותיו של עו"ד אשר מתמצא בתחום הגירה על מנת לנסות ולשחרר את הנתין ממשמורת . 

  בפני בית הדין למשמורת מופיע הנתין, נציג משרד הפנים ועו"ד של הנתין. במסגרת הדיון ולפי חוק הכניסה לישראל, בית הדין צריך לבחון אפשרות של שחרור בהתקיים תנאים שקבועים בחוק. 

 

על החלטת משרד הפנים לגרש את הנתין , יש להגיש ערר לבית הדין לעררים ולאחר מכן בהנחה והליך בבית הדין לעררים לא נשא פרי, עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. בד בבד ישנה חשיבות להוציא צו עיכוב להרחקת הנתין 

ומישראל כי אחרת לא יהיה ניתן לשנות את גורל החלטת משרד הפנים 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page