top of page

הלבנת הון

 

מתי בעצם עבירת הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון שחוקק בעת האחרונה יחסית לעולם המשפט (שנת 2002), קובע מסגרת מפורשת האסורת על העברת כספים בסכומים מוסיימים (50,000 ש"ח ומעלה) ללא ידיעת הרשויות. 

חוק איסור הלבנת הון קובע הגדרה של "רכוש אסור" הכוונה לכל רכוש ובעיקרו לסכום כסף, אשר נעשות בו פעולות על מנת להסוות את מקורו, להסתיר אותו ולהעלים אותו מהרשויות.

 

 

האם עד חקיקת חוק איסור הלבנת הון היה מותר להסתיר כסף מהרשות?

בוודאי שלא, מטרת החוק קודם כל הייתה להשית עוד מסגרת ענישה למעט המסגרות הקיימות של העלמת מס, אי תשלום מע"מ וכיו"ב. 

מסגרות חוקיות אלו קיימות ועדין מעמידים לדין נאשמים בגין ביצוע עבירות מס ומע"מ כל עת יש תשתית ראייתית תואמת.

חוק הלבנת הון בא בראש ובראשונה להגדיל בצורה משמעותית את הסנקציה העונשית בצד עבירות אלו- עשר שנות מאסר.

שנית, מטרת החוק, היא למנוע עזרה של אנשים להסתיר או להסוות את הכספים. קרי, המחוקק קבע במפורש כי בתי עסקים, בנקים וכל גורם פיננסי אחר חייבים בדיווח על עסקאות מסוימות בגובה מסוים (50,000 ש"ח ) ובנקים חייבים בדיווח במקרה בו מדובר באירוע חריג אצל הלקוח.

 

 

למה חוקקו את חוק איסור הלבנת הון?

מטרת החוק הינה אחת ויחידה, להילחם בארגוני הפשיעה.

בעבר, ארגוני פשיעה עסקו בעסקים לא לגיטימים כאמור, סחיטה באיומים, ממכר סמים, רכוש ופריצה וכיו"ב.

תוך כדי, אותם ארגונים הקימו חברות על פי החוק, מסעדות, מפעלי מחזור, מוסכים, בתי עסק שונים.

אותם גורמים, הכניסו לתוך אותם בתי עסק את הכספים שהתקבלו מאותם פעולות עברייניות ולאחר מכן הוציאו המחאות בסומכים גבוהים מתוך חשבון העסק ופדו את ההמחאות בציינג'ים שונים ובכך הלבינו את מקור הכסף.

היום, פעולות מסוג אלו, מחוביות בדיווח על ידי המוסדות הפיננסים וכך רשויות החוק בישראל מודיעים לפעילות חריגה של משיכה או קבלת כספים על ידי גורמים שונים.

 

חוק איסור הלבנת הון גם מאפשר לגורמי אכיפת החוק, לתפוס כספים,רכוש וכיו"ב ולבקש לחלטם בסופו של הליך.

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page