top of page
תפקיד העורך הדין הפלילי

מאמרים בתחום הפלילי | עו"ד איתי שוחט

בפניכם קובץ מאמרים במגוון רחב של נושאים בתחום הפלילי אשר נכתבו על ידי עו"ד איתי שוחט. מטרת מאמרים אלו, להביא בפניכם על קצה המזלג סוגיות משפטיות, ביטויים, הכרת מוסדות התביעה והחקירה וכן הכרת הליכים שונים מתוך עולם המשפט הפלילי.

מאמרים אלו נכתבו מלכתחילה בשפה פשוטה ותוך הפשטת הדברים וזאת על סמך מקצועיותו ניסיונו הרב של עו"ד שוחט בניהול והופעה בתיקים פלילים.

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page