top of page

יצוג בתיקי נוער

משרדנו מתמחה בייצוג נוער וקטינים אשר מוצאים את עצמם עומדים בפני חקירה משטרתית, הליכי מעצר ותיקים פלילים בבית משפט. ישנו הבדל מהותי באופן בו קטינים מטופלים על ידי מערכת אכיפת החוק, המשטרה ובית המשפט, על כן ישנה חשיבות כי עורך דין פלילי מקצועי ידע לעמוד על הזכויות המגיעות לקטין עת הוא עומד לדין או לחקירה.

 

מיהו קטין

על פי עקרונות הדין הפלילי, רק מי שגילו מעל 12 שנה יכול לעמוד לדין, על כן, ילד/ה שביצעו עבירה ולא משנה מה חומרתה מתחת לגיל 12 לא יכולים לעמוד לדין ואין אפשרות להביאם בפני בית משפט.

 

מי שגילו מעל 12 שנים ופחות מ-18 שנים, יכול לעמוד לדין ככל האדם, אך מערכת המשפט מתייחסת אליו באופן שונה, קבוצת גיל זו נקראת "קטינים" בעוד כל מי שגילו מעל גיל 18 הינו בגיר.

 

בית משפט לנוער

מי שעומד לדין מתחת לגיל 18 איננו נשפט על ידי בית משפט רגיל, אלא הוא נשפט על ידי בית משפט לנוער. בבית משפט השלום ישנם שופטים שתפקידים לשפוט אך ורק קטינים והם נקראים "שופטי נוער".

בסמכותם של שופטי הנוער לפעול בדרכים אחרות אשר אינן מוקנות לשופטים אחרים. בסמכותם של שופטי הנוער להורות על דרכי טיפול ושיקום מיוחדים, הוצאת קטין מביתו ועוד סמכויות רבות אשר יפורטו בהמשך מאמר זה.

 

זכויות הקטין בעת חקירה במשטרה

זכויותיו המיוחדות של הקטין בעולם המשפט, לא מתחילות עת הוא עומד לדין אלא כבר בשלב החקירה במשטרה יש לקטין  זכויות שאין לנחקר בגיר:

א. זכות לאדם בגיר שיהיה נוכח בחקירה ביחד עם הקטין.

ב. איסור לחקור בשעות מאוחרות של הלילה.

ג.הודעה לקטין על החשדות המיוחסים לו.

ד. איסור על כבילת קטין במקום ציבורי

ה. הודעה לשירות המבחן באופן מיידי על מעצרו של הקטין.

 

חשוב להבהיר, כי בסמכות המשטרה לא לאפשר לקטין זכויות אלו והכול בכפוף להחלטה של קצין נוער וזאת במידה וישנם שיקולים כבדי משקל אשר מאפשרים זאת. כפי שניתן לראות כבר בשלב החקירה לקטין ישנן זכויות שונות מלבגירים והכול על מנת למזער את הפגיעה בקטין עצמו.

 

מעצר קטינים

על פי סעיף 10 להוראות חוק הנוער, מעצר קטינים צריך להיות האופצייה האחרונה וקודם כל יש לאתר חלופות אחרות.

על בית המשפט בראש ובראשונה לשקול שיקולים של שיקום הקטין ובכך למנוע פגיעה בקטין עצמו.

רק במקרים חריגים ובעבירות חמורות יעצר קטין עד לתום ההליכים, כגון בעבירות:רצח, עבירות ביטחון, עבירות מין חמורות וכיו"ב.

עת נעצר קטין, עליו לשהות בבית מעצר של קטינים, אך ורק עם קטינים וכן רק עם קטינים שהם עצורים ולא אסירים שפוטים.

על שירות בתי הסוהר לספק לקטינים מסגרת לימודית, אפשרויות שיקום ומסגרות שונות בתוך בית הסוהר.

 

שחרור קטין ממעצר

בבואו של בית המשפט להורות על שחרור של קטין ממעצר, יכול בית המשפט לנוער לנקוט בהליכים שבית משפט אחר לא יכול. בסמכותו של בית משפט לנוער להעביר את הקטין למסגרת חוץ בייתית של חסות הנוער, ליתן צו להשגחה זמנית אשר מאפשר לגורמים משירות המבחן לקבוע לגבי הקטין דרכי טיפול שונים. בנוסף יכול בית משפט לנוער לקבוע כי הקטין ישהה בבית הוריו או בכל מסגרת אחרת כפי שבית משפט "רגיל" יכול לקבוע.

 

ענישת קטינים

חוק הנוער קובע במפורש בהוראה כללית בתחילת החוק בסעיף 3, כי יש מקום לשקול שיקולי שיקום בעניינם של קטינים לפני ששוקלים כל שיקול כגון :חומרת העבירה, הרתעה וכיו"ב.

בית משפט לנוער איננו נוהג להשית כדבר שבשגרה עונשי מאסר בפועל על קטינים, אלא רק במקרים חריגים של עבירות חמורות או קטינים אשר ממשיכים לבצע עבירות באופן תדיר. חלק נכבד משיקוליו של בית המשפט נסמכים על תסקיר שירות המבחן לנוער אשר עוקב אחר הקטין במהלך ההליך, בוחן את התנהלותו,עורך תסקיר על משפחתו ובסופו של יום בא בהמלצה בעניינו של הקטין.

 

חלופות למאסר

יש מקרים של עבירות חמורות בהם בית המשפט לנוער במקום להשית עונש מאסר יכול לשלוח את הקטינים למסגרות שהם מהוות חלופות מאסר, כגון מסגרת פנימייה חוץ בייתית, מעון נעול, מעון פתוח ועוד מסגרות שונות ואחרות והכול במטרה למנוע מפגיעה יתרה בקטין ואפשרות שיקומו.

קטין מתחת לגיל 13 לא יכול לרצות מאסר. בנוסף בית משפט לנוער איננו יכול להשית עונש מאסר עולם על קטין. 

 

 

צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page