top of page

נפגע עבירה| עו"ד איתי שוחט

 

במאמר זה אנסה לענות בקצרה על השינוי המשפטי שחל עקב חקיקת חוק נפגעי עבירה. השימוש בלשון זכר נעשתה משיקולי נוחות בלבד והמאמר מתייחס לשני המינים כמובן.

מהי ההגדרה של נפגע עבירה:

הגדרת נפגע עבירה מעוגנת בחוק זכויות  נפגעי עבירה,תשס"א-2001 וכוללת הגדרה רחבה ביותר של כל מי שנפגע מעבירה במישרין וכן בן משפחה של מי שביצוע העבירה גרמה למותו. אין זה משנה לצורך הגדרת המונח אם מדובר בעבירת מין או שמא בעבירת אלימות או רכוש כל עוד מדובר בעבירה מסוג פשע וכן שהיא נעברה בתוך תחומי מדינת ישראל.

 

מה היה המצב המשפטי לפני חקיקת חוק זכיות נפגעי עבירה?

רק לרשויות התביעה במדינת ישראל יש סמכות לפתוח בהליכים פלילים (לחץ כאן לקריאת מאמר על הליכים פלילים).

בדרך כלל, נפגע העבירה ישמש כעד של התביעה בתיק הפלילי כנגד מבצע העבירה. על כן, אין לנפגע העבירה מעמד משפטי בהליך עצמו. אתן דוגמא קצרה. אדם היכה את חווה, על כן חווה פותחת בשני הליכים שונים. בראשון היא מתלוננת במשטרה ובשני היא מגישה תביעה אזרחית. בהליך האזרחי חווה שוכרת עורך דין, היא זו שבסופו של יום מחליטה להגיש תביעה אזרחית, האם להגיע לפשרה, מה גובה הנזק אותה היא דורשת וכוו. בהליך הפלילי, אין לחווה שום נגיעה. היא איננה יכולה לשכור עורך דין שיגיש כתב אישום, אלא המדינה מגישה כתב אישום באמצעות רשויות התביעה, היא איננה יכולה לדרוש עונש מסוים והיא איננה זו שמחליטה האם להתפשר עם הנאשם ולרקום הסדר טיעון או לאו.

כל תפקידה של חווה בהליך הפלילי הינו אך ורק לשמש כעדה, בעוד בהליך האזרחי היא זו ששולטת. לפני חקיקת החוק, לחווה(נפגעת העבירה) לא היה שום מדרס רגל בהליך עצמו. רשויות התביעה היו עורכים הסדרי טיעון מבלי ליידע את נפגע העבירה, בתי המשפט היו גוזרים עונשים מבלי לקבל את עמדת קורבן העבירה.

חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, שינתה את המצב המשפטי מיסודו, אומנם כעת נפגע העבירה איננו זה שמכריע על אופן ניהול התיק הפלילי, אך דעתו נשמעת ויש לה משמעות.

 

מהן הזכויות אותם מעניק החוק:

החוק מעניק לנפגע העבירה זכויות שונות ומגוונות. מטרתן של זכויות אלו, להעניק לנפגע העבירה הגנה מפני מבצע העבירה, אפשרות להביע עמדה בפני בית המשפט בנוגע להליך עצמו, וכן כלים לקבלת מידע מטעם רשויות התביעה.

להלן רשימה מלאה של כלל הזכויות:

 • הגנה מפני מצבע העבירה

 • הגנה מפני מסירת פרטים אישיים של נפגע העבירה לידי מבצע העבירה או מי מטעמו.

 • נפגע העבירה זכאי לקבל מידע על השלב בו מצוי ההליך הפלילי.

 • זכאי לקבלת העתק של כתב אישום.

 • נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שההליכים בעניינו יסתיימו תוך זמן סביר.

 • נפגע עבירת מין או אלימות חמורה זכאי להביע עמדה בפני רשויות התביעה עובר למתן החלטה בנוגע להסדר טיעון או סגירת התיק עם מבצע העבירה.

 • נפגע עבירה זכאי להביע את עמדתו או בתצהיר נפגע או באמצעות שירות המבחן, לפני גזירת העונש.

 • נפגע עבירה זכאי להביע את עמדתו לפי עיכוב הליכים מטעם היועמ"ש בתיקים של עבירות מין או אלימות חמורה.

 • הבעת עמדה בפני ועדת השחרורים.

   

  איך ממשים את הזכויות שניתנות על פי חוק?

  מימוש הזכויות נעשה על ידי פנייה לגורמי התביעה והחקירה וכמובן בית המשפט. ניתן לפנות הן על ידי עורך דין פלילי והן נפגע העבירה בעצמו יכול לפנות ללא עורך דין.

  כמובן שיש צורך להבין את הליכים הפלילים ומהותם ועל כן חשוב לשכור עורך דין פלילי לצורך כך.

  במקרים בהם מדובר באירועים פלילים בהם מוגשים כתבי אישום בגין עבירות רצח או הריגה, המדינה ממנה עורך דין פלילי מטעמה על מנת שייצג את נפגעי העבירה. בתיקים אלו ישנם סייגים למינוי עורך דין פלילי בכל הנוגע לתאונות דרכים ועבירות ביטחוניות.

  בכל הנוגע לעבירות מין, קיים מרכז סיוע לנפגעי עבירות מין אך הוא איננו מעניק סיוע משפטי.

   

   

 

       צרו קשר בכל עת גם בשעות הקטנות של הלילה 054-2801449 ובכך תבטיחו לעצמכם חליפה משפטית ראויה

 

 

 

זמין 24 שעות ביממה | 054-2801449 |schoat@gmail.com | פקס: 077-4703357

bottom of page